Beuningen opnieuw 1 jaar verder met BREED

Foto:

BEUNINGEN, 22 maart 2013De Beuningse gemeenteraad heeft opnieuw voor slechts één jaar ingestemd met het transitieplan van BREED.Het kabinet wil op 1 januari 2014 de nieuwe Participatiewet invoeren. De Wsw (Wet Sociale werkvoorziening) wordt vanaf 1 januari 2014 beperkt tot werkzoekenden die aangewezen zijn op beschut werk. Het kabinet geeft gemeenten de ruimte om zelf beschut werk te organiseren en te bemiddelen voor de de mensen die buiten de Wsw vallen.

BEUNINGEN, 22 maart 2013

De Beuningse gemeenteraad heeft opnieuw voor slechts één jaar ingestemd met het transitieplan van BREED.

Het kabinet wil op 1 januari 2014 de nieuwe Participatiewet invoeren. De Wsw (Wet Sociale werkvoorziening) wordt vanaf 1 januari 2014 beperkt tot werkzoekenden die aangewezen zijn op beschut werk. Het kabinet geeft gemeenten de ruimte om zelf beschut werk te organiseren en te bemiddelen voor de de mensen die buiten de Wsw vallen.

In de regio is BREED de organisatie voor sociale arbeidsplaatsen. Sinds vorig jaar is BREED gestart met een transitie van productie- naar arbeidsbemiddelingsbedrijf. Diverse gemeenten in de regio nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) waarbij met BREED gewerkt wordt. BN&M en de VVD in de gemeente Beuningen vinden dat BREED het afgelopen jaar te weinig cijfers leverde over o.a. de productie en detachering. De partijen benadrukten tijdens de laatste raadsvergadering dat ze meer inzicht willen in de aantallen en de voortgang van de uit de gemeente Beuningen te plaatsen kandidaten. Om een signaal af te geven aan BREED dat ze nauwlettend gevolgd worden is net als vorig jaar ingestemd om voor één jaar aan de GR deel te blijven nemen en aan het eind van die periode weer te beslissen.

Andere partijen vroegen ‘hoe groot men dacht dat de broek was’, erop doelend dat de gemeente niet veel keus heeft. De twee opties die er op dit moment zijn, zijn volgend jaar nog steeds hetzelfde en geen van beiden zijn, mede gezien de financiële positie van de gemeente, realistisch te noemen.

Bij het wetsvoorstel Wet Werken naar vermogen (WWNV) leefde de twijfel of de banen die voor mensen met een beperking nodig zijn, ook daadwerkelijk tot stand zouden komen. Daarom komt het kabinet met een quotumregeling. Grote ondernemingen met 25 of meer personeelsleden moeten op termijn 5% werknemers met een beperking in dienst hebben. Het quotum moet eraan gaan bijdragen dat mensen met een arbeidsbeperking de banen krijgen die zij verdienen te krijgen. Er ontstaan banen voor mensen die in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan, maar die op basis van het huidige systeem mogelijk in de Wsw of de Wajong waren ingestroomd. Deze mensen kunnen straks met ondersteuning vanuit de Participatiewet aan de slag op banen die door het quotum beschikbaar komen.