Vervanging 300 drukpompen in de gemeente van start

GEMEENTE, 23 maart 2013In de jaren 1984 en 1985 is in de gemeente Beuningen een groot aantal woningen in het buitengebied aangesloten op persriolering. Met deze persriolering wordt afvalwater, zoals spoelwater van het toilet en dergelijke, door middel van pompen afgevoerd naar de waterzuivering. De pompen die dit water naar de zuivering persen zijn inmiddels aan vervanging toe. RookmetingDe komende twee jaar worden de pompen vervangen en tegelijkertijd wordt gecontroleerd of regenwater, van bijvoorbeeld dakgoten, aangesloten is op het persriool. Dat gebeurt door middel van een zogeheten ‘rookmeting’. Er wordt rook door de leidingen gehaald en, indien er vervolgens rook uit de regenwateraansluitingen komt is dat de indicatie dat die op het riool zijn aangesloten. Wanneer dit het geval is, zorgt de gemeente er samen met de inwoners voor dat de aansluiting wordt afgekoppeld. Drukriolering is namelijk uitsluitend bedoeld voor het lozen van afvalwater. Als hemelwater wordt geloosd dan kan de drukriolering de hoeveelheid water niet meer verwerken. Het gevolg is dat pompen in storing raken en wateroverlast (in woningen) optreedt. Daarnaast spoelt hemelwater veel zand met zich mee wat slecht is voor de pomp. Bovendien is hemelwater schoon en hoeft daarom niet gezuiverd te worden.

GEMEENTE, 23 maart 2013

In de jaren 1984 en 1985 is in de gemeente Beuningen een groot aantal woningen in het buitengebied aangesloten op persriolering.

Met deze persriolering wordt afvalwater, zoals spoelwater van het toilet en dergelijke, door middel van pompen afgevoerd naar de waterzuivering. De pompen die dit water naar de zuivering persen zijn inmiddels aan vervanging toe.

Rookmeting
De komende twee jaar worden de pompen vervangen en tegelijkertijd wordt gecontroleerd of regenwater, van bijvoorbeeld dakgoten, aangesloten is op het persriool. Dat gebeurt door middel van een zogeheten ‘rookmeting’. Er wordt rook door de leidingen gehaald en, indien er vervolgens rook uit de regenwateraansluitingen komt is dat de indicatie dat die op het riool zijn aangesloten. Wanneer dit het geval is, zorgt de gemeente er samen met de inwoners voor dat de aansluiting wordt afgekoppeld.

Drukriolering is namelijk uitsluitend bedoeld voor het lozen van afvalwater. Als hemelwater wordt geloosd dan kan de drukriolering de hoeveelheid water niet meer verwerken. Het gevolg is dat pompen in storing raken en wateroverlast (in woningen) optreedt. Daarnaast spoelt hemelwater veel zand met zich mee wat slecht is voor de pomp. Bovendien is hemelwater schoon en hoeft daarom niet gezuiverd te worden.

en0w5lf0x1hj80jx9j4c64tgx

Boven: Er is rook in de leidingen geperst. Nu er rook boven bij de woning te zien is, betekent het dat het regenwater in de riool komt. Dit wordt afgekoppeld.
Beneden: Ook hier komt rook uit de leiding en zal deze afgekoppeld worden. Drukriolering is alleen bedoeld voor het lozen van afvalwater.

gug3vrsodue4umd4gnjyzmhc9

De gemeente Beuningen is net begonnen om dit grote werk, fasegewijs, uit te voeren. Het project gaat ongeveer twee jaar duren en vindt plaats bij 1.000 huishoudens, zo’n 10% van alle huishoudens in de gemeente.

Gerelateerd(e) bericht(en)
16-11-2012 Grootscheepse vervanging drukriool