Brief voor efficiëntere schuldhulpverlening

Foto:

BEUNINGEN, 26 maart 2013De gemeente Beuningen tekent een verklaring waaruit blijkt dat het NIM namens het college werkt bij het opvragen van informatie bij schuldeisers.De gemeente Beuningen laat de uitvoering van schuldhulpverlening voor een deel door NIM Maatschappelijk werk doen. Het NIM moet daarvoor contact leggen met schuldeisers van Beuningse schuldenaren om de aard en de omvang van het schuldenpakket te inventariseren. Met die informatie doen zij voorstellen om de schuldensituatie te beheersen. Met name de grotere schuldeisers zijn gewend om ‘zaken’ te doen met gemeenten of instellingen die lid zijn de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het NIM zegt te merken dat zij, als instelling voor maatschappelijk werk, niet altijd serieus wordt genomen door schuldeisers. Het kost het NIM daardoor onnodig veel tijd en moeite om aan de gevraagde informatie te komen. Door de getekende verklaring van de gemeente verwacht het NIM serieuzer te worden genomen en sneller de gevraagde informatie te krijgen. In de toekomst bekijkt de gemeente met het NIM of de brief tot het gewenste resultaat heeft geleid.

BEUNINGEN, 26 maart 2013

De gemeente Beuningen tekent een verklaring waaruit blijkt dat het NIM namens het college werkt bij het opvragen van informatie bij schuldeisers.

De gemeente Beuningen laat de uitvoering van schuldhulpverlening voor een deel door NIM Maatschappelijk werk doen. Het NIM moet daarvoor contact leggen met schuldeisers van Beuningse schuldenaren om de aard en de omvang van het schuldenpakket te inventariseren. Met die informatie doen zij voorstellen om de schuldensituatie te beheersen.

Met name de grotere schuldeisers zijn gewend om ‘zaken’ te doen met gemeenten of instellingen die lid zijn de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het NIM zegt te merken dat zij, als instelling voor maatschappelijk werk, niet altijd serieus wordt genomen door schuldeisers. Het kost het NIM daardoor onnodig veel tijd en moeite om aan de gevraagde informatie te komen. Door de getekende verklaring van de gemeente verwacht het NIM serieuzer te worden genomen en sneller de gevraagde informatie te krijgen. In de toekomst bekijkt de gemeente met het NIM of de brief tot het gewenste resultaat heeft geleid.