Winnende naam: Tacitus brug

EWIJK, 28 maart 2013De bruggen over de Waal in de A50 dragen vanaf vandaag de naam: Tacitus brug. De burgemeesters van Beuningen en Overbetuwe maakten op donderdagochtend 28 maart 2013, deze naam bekend.De bekendmaking van de naam werd gedaan door burgemeester van Beuningen Carol van Eert en waarnemend burgemeester Rob Metz van Overbetuwe. Dit gebeurde nadat zij samen met de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Joke Cuperus, de laatste noodzakelijke handelingen voor de constructieve sluiting van de extra brug over de Waal in de A50, hadden verricht. Daarmee is de nieuwe verbinding tussen de zuidoever van de Waal bij Beuningen en de noordoever bij Herveld een feit.

EWIJK, 28 maart 2013

De bruggen over de Waal in de A50 dragen vanaf vandaag de naam: Tacitus brug.

De burgemeesters van Beuningen en Overbetuwe maakten op donderdagochtend 28 maart 2013, deze naam bekend.

De bekendmaking van de naam werd gedaan door burgemeester van Beuningen Carol van Eert en waarnemend burgemeester Rob Metz van Overbetuwe. Dit gebeurde nadat zij samen met de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Joke Cuperus, de laatste noodzakelijke handelingen voor de constructieve sluiting van de extra brug over de Waal in de A50, hadden verricht. Daarmee is de nieuwe verbinding tussen de zuidoever van de Waal bij Beuningen en de noordoever bij Herveld een feit.

Eén naam
Rijkswaterstaat, gemeente Beuningen en gemeente Overbetuwe schreven eind vorig jaar een prijsvraag uit. De oproep was om met één naam te komen. Zodra de extra brug gereed is, vormen de twee bruggen samen één geheel dat voor altijd bij elkaar hoort. Eén eenheid die één mooie herkenbare en passende naam verdient zodat heel Nederland straks weet welke brug over de Waal wordt bedoeld. De nieuwe naam, Tacitus brug, is dus voor beide bruggen samen. Tacitus wordt uitgesproken als Tásietus, met de klemtoon op de letter a.

Winnaar prijsvraag
De oproep heeft tot honderden inzendingen geleid, uit het hele land. De jury, bestaande uit wethouder Ruud Mooij (gemeente Overbetuwe), wethouder Henk Plaizier (gemeente Beuningen), mevrouw Irma Haverhals van der Veen uit Herveld, mevrouw Greetje Roelofs uit Beuningen, onder voorzitterschap van Rijkswaterstaat, koos daaruit een unieke naam. Deze naam werd namelijk door één persoon ingediend, Silvia Turk-Mulderij uit Herveld. Zij is daarmee ook de winnaar van deze prijsvraag.

ljouj0xj9qat85e147dbdnbmy

Brug tussen heden en verleden
“Tacitus was een Romeinse geschiedschrijver die schreef over de omgeving van de Waal: ‘Door overvloedige najaarsregens trad de rivier buiten zijn oevers en stroomde de drassige, laaggelegen Betuwe binnen, het leek wel een meer’. Tacitus schreef deze
woorden rond het jaar 100. Met deze naam wordt een brug geslagen tussen de hedendaagse tijd met de technologie om dijken en bruggen te bouwen en de tijd waarin Tacitus de Betuwe in een groot meer zag veranderen onder invloed van de krachten van de rivier. Bovendien een naam die makkelijk in het gehoor ligt en daardoor goed wordt onthouden”, aldus winnaar Silvia Turk-Mulderij.
De keuze voor deze naam is ingegeven door de historie van het gebied, vooral het Romeinse verleden. Veel in deze streek en in beide gemeenten herinnert aan die tijd. De Romeinen hebben bovendien een rijke traditie met het bouwen van bruggen.

Publius Cornelius Tacitus
Publius Cornelius Tacitus leefde van het jaar 56 tot het jaar 117. Hij schreef over de Romeinse geschiedenis een aantal werken, bestaande uit meerder boeken, waaronder: Historiae, de geschiedenis van Rome. De tekst die Tacitus schreef over de Waal is te vinden in boek 5 van de Historiae. Tacitus schrijft hier over de opstand van de Batavi (Bataven), een volk dat in een regio woonde waar ook de Betuwe onder viel en krijgers aan de Romeinse legioenen leverde.

odiitib6qn2u73zciwvjvrlcd

Foto’s: Wim Piels


Informatiefilm RWS