Weekendafsluiting Knooppunt Neerbosch

Foto:

REGIO, 3 april 2013Rijkswaterstaat verdubbelt de verbindingsweg in knooppunt Neerbosch van de A73 Beuningen / knooppunt Ewijk richting Venlo. Daarom is de westelijke verbindingsweg richting Venlo in knooppunt Neerbosch afgesloten van vrijdag 12 april 22.00 uur tot en met maandag 15 april 05.00 uur. Weggebruikers dienen rekening te houden met hinder en een langere reistijd.

REGIO, 3 april 2013

Rijkswaterstaat verdubbelt de verbindingsweg in knooppunt Neerbosch van de A73 Beuningen / knooppunt Ewijk richting Venlo. Daarom is de westelijke verbindingsweg richting Venlo in knooppunt Neerbosch afgesloten van vrijdag 12 april 22.00 uur tot en met maandag 15 april 05.00 uur. Weggebruikers dienen rekening te houden met hinder en een langere reistijd.

In het kader van het landelijke programma Beter Benutten past Rijkswaterstaat de westelijke verbindingsweg van het knooppunt Neerbosch in zuidelijke richting aan. Hiervoor worden de uitvoegstrook en de bocht tweestrooks gemaakt en de bestaande vluchtstrook ingericht tot extra rijstrook. Verkeer krijgt zo vanaf knooppunt Ewijk – Beuningen richting Venlo (A73) in knooppunt Neerbosch een extra rijstrook waardoor de doorstroming van het verkeer richting Venlo zal verbeteren. Aanvullende maatregelen (aanbrengen pechhaven en grastegels in de berm) zorgen ervoor dat de weggebruiker veilig van deze verbindingsweg gebruik kan blijven maken.

Afsluiting verbindingsweg richting het zuiden
Om deze extra rijstrook te kunnen realiseren, sluit Rijkswaterstaat de verbindingsweg in knooppunt Neerbosch van de A73 knooppunt Ewijk – Beuningen richting Venlo van vrijdag 12 april 22.00 uur tot en met maandag 15 april 05.00 uur af. Doorgaand verkeer wordt vanaf knooppunt Ewijk omgeleid via knooppunt Bankhoef en de A326, verkeer vanuit Nijmegen richting Venlo wordt in de stad al verwezen naar de eerstvolgende aansluiting op de A73 (aansluiting 1a Bijsterhuizen / Lindenholt / Wijchen). Verkeer vanuit Beuningen wordt omgeleid via de N847. Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met hinder en een langere reistijd.

Beter Benutten
“Efficiënter gebruik maken van weg, spoor en water”. Dat is de kern van het programma Beter Benutten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert in deze kabinetsperiode stevig in de uitbreiding van wegen en meer capaciteit op het spoor. Maar met bouwen alleen komen we er niet; we zullen ook de bestaande (vaar)wegen en spoorlijnen beter benutten. Rijk, regionale overheden en het bedrijfsleven nemen samen concrete maatregelen om de bestaande infrastructuur in deze kabinetsperiode merkbaar beter te benutten.

Rijkswaterstaat voert volgens de afspraak met deze partijen de Beter Benutten maatregel knooppunt Neerbosch uit.

Relatie wegverbreding A50 Ewijk Valburg
De wegverbreding A50 Ewijk Valburg zal leiden tot een geconcentreerder aanbod van verkeer in knooppunt Neerbosch in -met name- de richting Venlo. Door de Beter Benutten maatregel verdubbeling verbindingsweg knooppunt Neerbosch van de A73 knooppunt Ewijk – Beuningen richting Venlo, kan het verkeer hier straks op een veilige manier doorstromen.

Meer informatie
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden op een ander moment worden uitgevoerd. Voor actuele informatie over de werkzaamheden zie www.vanAnaarBeter.nl. Hier is ook de gratis VanAnaarBeter-App te downloaden(beschikbaar voor iPhone en Android) www.vanAnaarBeter.nl/app.