Klagen mag bij de gemeente Beuningen

Foto:

BEUNINGEN, 4 april 2013De gemeente Beuningen zegt 30 klachten ontvangen te hebben in 2012.Een daling met 14% ten opzichte van 2011. In dat jaar ontving de klachtencoördinator 35 klachten.”Het is echter ook belangrijk om niet alleen naar aantallen en percentages te kijken”,  zegt een woordvoerdster van de gemeente. “Wij lopen als gemeente niet weg voor klachten maar nodigen de inwoners juist uit om dat te laten weten als ze niet tevreden zijn.”In 65% van de klachten ging het over het beleid en werkwijze van de gemeente. Men bleek andere verwachtingen te hebben dan de gemeente waar kon maken. De gemeente zegt dat na het uitleggen van de rol van de gemeente er in de meeste gevallen alsnog begrip getoond werd. Een aantal klagers bleef echter ontevreden.

BEUNINGEN, 4 april 2013

De gemeente Beuningen zegt 30 klachten ontvangen te hebben in 2012.

Een daling met 14% ten opzichte van 2011. In dat jaar ontving de klachtencoördinator 35 klachten.

“Het is echter ook belangrijk om niet alleen naar aantallen en percentages te kijken”,  zegt een woordvoerdster van de gemeente. “Wij lopen als gemeente niet weg voor klachten maar nodigen de inwoners juist uit om dat te laten weten als ze niet tevreden zijn.”

In 65% van de klachten ging het over het beleid en werkwijze van de gemeente. Men bleek andere verwachtingen te hebben dan de gemeente waar kon maken. De gemeente zegt dat na het uitleggen van de rol van de gemeente er in de meeste gevallen alsnog begrip getoond werd. Een aantal klagers bleef echter ontevreden.


Aanzienlijk sneller klachtafhandeling

12% van de klachten ging over trage afhandeling. “Dit percentage is aanzienlijk gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. We doen ons best om brieven binnen vier weken te beantwoorden en als dat niet mogelijk is, dan informeren wij over de stand van zaken de afhandeltermijn. We zijn er zeker van dat dit bijgedragen heeft aan de daling van het aantal klachten op dit gebied”, laat de gemeente weten.

Ombudsman
Inwoners die niet tevreden zijn op de wijze waarop een klacht opgelost of afgehandeld is, heeft de mogelijkheid om daarover een klacht in te dienen bij de onafhankelijke gemeentelijke ombudsman.

Meer informatie is op de website van de gemeente te lezen bij ‘Klachten over ambtenaren of bestuurders‘.