Meettijd van oude verhuizingen terug te krijgen

Foto:

REGIO, 4 april 2013Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening van kracht waarin behoud van meettijd tot een van de regels behoort. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een overgangsregeling opgesteld voor iedereen die tussen 1 april 2007 en 31 december 2012 is verhuisd. Met deze regeling is het mogelijk de meettijd waarmee naar de huidige woning is verhuisd ‘terug te krijgen’. Deze regeling geldt nog tot 30 juni 2013.

REGIO, 4 april 2013

Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening van kracht waarin behoud van meettijd tot een van de regels behoort.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een overgangsregeling opgesteld voor iedereen die tussen 1 april 2007 en 31 december 2012 is verhuisd. Met deze regeling is het mogelijk de meettijd waarmee naar de huidige woning is verhuisd ‘terug te krijgen’. Deze regeling geldt nog tot 30 juni 2013.

Toewijzen huurwoningen
In de huisvestingsverordening is vastgelegd hoe huurwoningen van corporaties met een huurprijs onder de €681,02 in de regio Arnhem-Nijmegen worden toegewezen. Een van de nieuwe regels is dat woningzoekenden die verhuizen hun meettijd mogen behouden.

Om woningzoekenden die in de afgelopen jaren zijn verhuisd niet te duperen is er een overgangsregeling opgesteld. De overgangsregeling kan tot 30 juni 2013 worden gebruikt door iedereen die tussen 1 april 2007 en 31 december 2012 is verhuisd naar zelfstandige woonruimte in de regio Arnhem Nijmegen of rechten heeft verloren bij Entree door een verhuizing in deze periode.

Dit kan bijvoorbeeld een verhuizing zijn naar onzelfstandige woonruimte of een verhuizing buiten de regio Arnhem-Nijmegen. Deze mensen kunnen gebruik maken van behoud van de meettijd waarmee ze zijn verhuisd naar de huidige woning (eenmalig dus).

Iedereen die tussen 1 april 2007 en 31 december 2012 is verhuisd en een meettijd wil ‘terugkrijgen’ kan zich registreren bij een woningcorporatie in de regio of via www.entree.nu.

Let op: dit kan tot 30 juni 2013! Ook voor vragen kan iedereen bij de woningcorporaties in de regio terecht.

Betere doorstroming op woningmarkt
De verwachting is dat huurders door behoud van meettijd en de overgangsregeling makkelijker verhuizen naar een andere, meer passende huurwoning. Als er meer verhuisketens op gang komen, hebben starters op de woningmarkt meer kans een geschikte woning te vinden.

Bovendien profiteren zij ook van het behoud van meettijd als ze een woning accepteren. De opbouw van de meettijd loopt door, terwijl ze in de woning wonen en kunnen hierdoor sneller weer doorstromen. Men verwacht een gunstig bijeffect waarbij het aantal weigeringen van woningen af zal nemen.

Meer informatie is te krijgen bij een corporatie in de regio of door te kijken op www.entree.nu of www.destadsregio.nl.