Duik in de digitale wereld van je kind

BEUNINGEN, 6 april 2013Op donderdag 4 april jongstleden, organiseerde de Basisschool De Hoeven in samenwerking met de gemeente Beuningen (Centrum voor Jeugd en Gezin) een ouderavond over Sociale Media. Kinderen doen al heel vroeg hun intrede in de wereld van Sociale Media. Ze zijn razendsnel en weten vaak meer dan hun ouders. En toch hebben ze de ouders hard nodig om bewust en kritisch in deze online wereld te vertoeven. Stefan Stevens, beleidsmedewerker CJG, www.cjgbeuningen.nl, leidde de avond in met het advies om vooral met je kind te communiceren en ook van je kind te leren. Natascha Jellema, Mediacoach, www.dtes.nl, presenteerde daarna de ouderavond over Sociale Media en ging in op alle facetten die ouders kunnen tegenkomen bij het gebruik van Sociale Media. Ook kon ze de ouders vertellen (door de lessen die ze had gegeven aan groep 7/8) hoe actief de kinderen van groep 7/8 op Sociale Media waren en welke sites vooral populair zijn. De wereld van games werd belicht en natuurlijk werd het onderwerp cyberpesten niet vermeden. Gedurende de avond werden er filmpjes getoond, cases voorgelegd en vond er veel interactie plaats. Juist door de interactie tussen de ouders, mediacoach en vaak ook leerkrachten, kwam men tot een duidelijker beeld van hoe beter om te gaan met hun kind op Sociale Media.

BEUNINGEN, 6 april 2013

Op donderdag 4 april jongstleden, organiseerde de Basisschool De Hoeven in samenwerking met de gemeente Beuningen (Centrum voor Jeugd en Gezin) een ouderavond over Sociale Media.

Kinderen doen al heel vroeg hun intrede in de wereld van Sociale Media. Ze zijn razendsnel en weten vaak meer dan hun ouders. En toch hebben ze de ouders hard nodig om bewust en kritisch in deze online wereld te vertoeven.

Stefan Stevens, beleidsmedewerker CJG, www.cjgbeuningen.nl, leidde de avond in met het advies om vooral met je kind te communiceren en ook van je kind te leren.

Natascha Jellema, Mediacoach, www.dtes.nl, presenteerde daarna de ouderavond over Sociale Media en ging in op alle facetten die ouders kunnen tegenkomen bij het gebruik van Sociale Media. Ook kon ze de ouders vertellen (door de lessen die ze had gegeven aan groep 7/8) hoe actief de kinderen van groep 7/8 op Sociale Media waren en welke sites vooral populair zijn. De wereld van games werd belicht en natuurlijk werd het onderwerp cyberpesten niet vermeden.

Gedurende de avond werden er filmpjes getoond, cases voorgelegd en vond er veel interactie plaats. Juist door de interactie tussen de ouders, mediacoach en vaak ook leerkrachten, kwam men tot een duidelijker beeld van hoe beter om te gaan met hun kind op Sociale Media.

Bron: DTES.nl