Verkeersonderzoek Kloosterhof

Foto:

WEURT, 6 april 2013De komende twee weken wordt er een verkeers- en parkeeronderzoek uitgevoerd bij de Kloosterhof in Weurt. Hiermee brengt de gemeente Beuningen de huidige en toekomstige parkeer- en verkeerssituaties in beeld.

WEURT, 6 april 2013

De komende twee weken wordt er een verkeers- en parkeeronderzoek uitgevoerd bij de Kloosterhof in Weurt.

Hiermee brengt de gemeente Beuningen de huidige en toekomstige parkeer- en verkeerssituaties in beeld.

Enquete
Ouders van leerlingen van basisschool De Ruyter hebben deze week via school een enquete ontvangen. Hierin wordt ouders gevraagd op welke manier zij hun kind(eren) naar school brengen en ophalen. En, hoe ze dat in de toekomst op de mogelijke nieuwe locatie willen gaan doen. Hiermee wilt de gemeente inzicht krijgen in de verkeerstromen rondom de nieuwe school.

Telslangen

Vanaf vrijdag 5 april tot 19 april liggen er telslangen op de Kapittelweg in Weurt. De voertuigen die over de rubberen slang rijden worden geregistreerd om te weten hoeveel verkeer er per dag gebruik maakt van deze weg.

Parkeerdrukmetingen

Tenslotte worden er de komende twee weken op verschillende momenten zogenaamde parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Een medewerker van de gemeente telt de bezette en vrije parkeerplaatsen. Op verschillende dagen en verschillende momenten op de dag. Ook in het weekend en tijdens een drukker evenement in de Kloosterhof.

Verkeer in bestemmingsplan
De enquete en tellingen worden verwerkt in het bestemmingsplan. Dit plan wordt midden mei ter inzage gelegd. Tijdens een informatieavond worden inwoners van Weurt hier verder over geïnformeerd.

Bron: gemeentelijke website beuningen.nl