Mijn mening: Dorpspolitiek

BEUNINGEN, 8 april 2013

BEUNINGEN, 8 april 2013

INGEZONDEN STUK
Door Wil Repkes, Raadslid PvdA

 

Er is in Beuningen jaren gewerkt aan een plan om het gebied ten noorden van de van Heemstraweg tot een mooi wandel- en fietsgebied te maken. Er moest wat bedacht worden om dat te betalen. Daardoor kwamen de zogenaamde landgoederen in beeld: particulieren met een flink stuk land aldaar mochten een beperkt aantal woningen bouwen, dicht bijeen en met een sfeervolle uitstraling. Op bijvoorbeeld tien procent van hun grond. Dat is financieel aantrekkelijk. De tegenprestatie zou dan zijn: de overige negentig procent van hun bezit gaan zij inrichten en onderhouden zodat er recreatieve landschappen en routes ontstaan. Historische weggetjes en waterlopen zouden weer worden hersteld. Dit beleid is aangenomen in november 2008. Iedereen blij.

In de gemeenteraad van 19 maart heeft de fractie van de lokale partij Beuningen Nu en Morgen (BN&M) dit plan afgeschoten. Hun 9 zetels waren daar voldoende voor, wegens stem-onthouding van de VVD en enkele afwezigen bij de oppositie door ziekte. Verder stemde geen enkele fractie en geen enkel ander raadslid hier voor.

Veel fracties, waaronder de PvdA, hadden scherpe kritiek op de motivatie en de onderbouwing die BN&M aan hun opmerkelijke besluit gaven. Inmiddels heeft Roel van Beuningen, BN&M raadslid, het nodig gevonden om met een uitgebreid stuk op hun website en in de media, te reageren op de kritiek. Om – zeg maar – recht te praten wat krom is.

In het artikel herhaalt hij de argumenten die al in de raadsvergadering weinig geloofwaardig werden gevonden. Er zou ‘geen directe noodzaak zijn’ en BN&M vindt het plan ‘te ambitieus’. Daarnaast zou de gemeente niet de rol van ontwikkelaar mogen spelen en zou het kunnen botsen met beleid van de provincie.

Deze bezwaren zijn toch echt niet keihard. Zeker niet als je ze afzet tegen de gevolgen: geen landschapsverbetering in Beuningen-noord, geen ontwikkeling van recreatieve fiets- en wandelroutes. De kans op een mooier uitloopgebied voor de inwoners van onze gemeente is de nek om gedraaid.

De lezer vraagt zich inmiddels waarschijnlijk af: als de schrijver gelijk heeft, wat is dan de eigenlijke reden dat BN&M dit zo nodig tegen wil houden?
Misschien omdat Beuningen Nu & Morgen voortkomt uit de Democratische Partij Hüttner Melssen, een partij die haar wortels had in de agrarische sector. Misschien is BN&M nog steeds een boerenpartij die de belangen van agrariërs hoger aanslaat dan de belangen van de rest van de inwoners?

Door Wil Repkes, Raadslid PvdA

Gerelateerd(e) bericht(en)
05-04-2013 Verdeeldheid rond afgewezen project landgoederen
02-04-20113 PvdA reageert op visie van BN&M op Oeverwal
30-03-2013 BN&M: visie van oeverwal tot landgoed
Gebiedsvisie: De oeverwal als landgoed
23-03-2013 Visie “De oeverwal als Landgoed” ingetrokken
28-01-2013 Streep door pilotproject Landgoed Beuningen
16-06-2012 Verzoek nieuw landgoed afgewezen
28-03-2011 Project Landgoed Beuningen