[EEN]-project bij Brede School de Fontein

BEUNINGEN, 9 april 2013

BEUNINGEN, 9 april 2013

De Brede School de Fontein organiseert jaarlijks in samenwerking met peuterspeelzaal Pino, ROC Nijmegen, kinderopvang Go for Kids en Vluchtelingenwerk het [EEN] -project.

In het kort: de naam van de projectweek [EEN] is een verwijzing naar het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet, waarin het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie zijn vastgelegd:
‘Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Maar daarnaast staat [EEN] ook voor het samen één zijn in de strijd tegen pesten en discriminatie. [EEN] is de positieve manier om NÉÉ te zeggen tegen discriminatie en intolerantie.

Dit jaar zal het [EEN]-project in het teken staan van pesten en weerbaarheid!

 

Op maandag 15 april krijgen alle kinderen van peuterspeelzaal PINO, de Fontein en Go for Kids een workshop WEERBAARHEID, verzorgd door twee consulenten van Lava Jeugdwerk.

De workshop wordt gegeven aan verschillende leeftijdsgroepen.
De insteek van de workshop: Iedereen is anders, je bent goed zoals je bent!
De workshop is gebaseerd op de trainingen ROTS en WATER, het gaat over verschillen en overeenkomsten tussen de kinderen, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Door lichaamsbesef leren de kinderen sterk te staan en dit uit te stralen middels lichaamstaal. Het is een afwisseling programma van luisteren, kijken, doen en ervaren.

Van dinsdag 16 april t/m vrijdag 19 april bezoeken de bovenbouwgroepen van de Fontein, kinderen van Go for Kids en ROC-cursisten de fototentoonstelling Via Dolorosa, een tentoonstelling over pesten, die opgesteld zal worden door de hele brede school.

De Zweedse fotografe Elisabeth Ohlson Walden heeft met de tentoonstelling haar eigen moderne vertaling willen weergeven op de kruisweg van Jezus. Zij heeft de kruisweg samen met basisschoolleerlingen vertaald naar hun beleving rond het thema pesten.

De tentoonstelling bestaat uit vijftien foto’s waarin tieners als personages figureren. Hiermee komt de expositie dicht bij de belevingswereld van kinderen.
Tijdens het bezoek aan de fototentoonstelling zijn er allerlei interactieve opdrachten te maken. De opdrachten richten zich op het nadenken over het fenomeen pesten en niet direct over pestervaringen van kinderen.

Na afloop het bezoek wordt er met de kinderen in de klas/groep nog na gesproken over de  tentoonstelling en het thema.

Gedurende de hele projectweek zal er in alle klassen en groepen verder gewerkt worden en gesproken over het thema pesten en weerbaarheid en over de ervaringen vanuit de
workshop.

Website: www.art1.nl