Reorganisatie KION kost 70 banen

Foto:

BEUNINGEN, 9 april 2013

BEUNINGEN, 9 april 2013

Afgelopen dagen zijn medewerkers, ouders en relaties van KION geïnformeerd over de aanstaande reorganisatieplannen.

Geen sluiting van locaties
De reorganisatie raakt vooral medewerkers in de dagopvang (nul- tot vierjarigen) en het Servicebureau. Het reorganisatieplan ligt op dit moment bij de Ondernemingsraad voor advies. Voor ouders en kinderen heeft de reorganisatie geen directe gevolgen. Er sluiten geen locaties.

De organisatie zegt: “Vanzelfsprekend realiseren we ons wel dat een vertrek van medewerkers voor ongerustheid zorgt. We doen daarom onze uiterste best dit zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.”

Ouders die vragen hebben, kunnen met hun vragen terecht bij de betreffende clustermanager. Hij of zij is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het interview door Omroep Gelderland heeft een interview met Eddy Brunekreeft, directeur-bestuurder van KION, afgenomen. Het interview is hier te beluisteren: http://bit.ly/XztUgs

Waarom deze reorganisatie?
De verwachting is dat de vraag naar kinderopvang in 2013 landelijk blijft afnemen. De Brancheorganisatie Kinderopvang schat op basis van meldingen van ondernemers een krimp van ongeveer 30%. Opvang is als gevolg van bezuinigingen duurder geworden, een flink aantal ouders is hun baan verloren of is onzeker over perspectief op termijn. Voor de opvang van kinderen wordt, zo wijst de praktijk uit, steeds vaker naar alternatieven gezocht.

Ook bij locaties van KION Kinderopvang BV is sinds 2011 sprake van een aanhoudende afname van de bezetting. “In de afgelopen jaren heeft KION allerlei maatregelen genomen om deze vraaguitval op te vangen, maar om de continuïteit van de organisatie te waarborgen is een reorganisatie nu onvermijdelijk”, schrijft de organisatie in een persbericht. “Uitgangspunt is en blijft daarbij dat KION kinderen ook in de toekomst ondersteunt in hun ontwikkeling. Ons meerjarenbeleidsplan met als titel ‘Het beste voor kinderen’ blijft onverkort van kracht.”

Lees meer op www.kion.nl.