Mijn ontmoeting met Koningin Beatrix

BEUNINGEN, 12 april 2013

BEUNINGEN, 12 april 2013

Vanwege de komende troonswisseling op 30 april vroeg beuningen.nieuws.nl om verhalen van inwoners van de gemeente Beuningen die Koningin Beatrix (of Willem-Alexander) hebben ontmoet tijdens de regeerperiode van Koningin Beatrix.

Op 9 juli 1981 heeft Koningin Beatrix een bezoek gebracht aan de Vee- en Vleescentrale van de ENCBE (nu VION). Jan Goesten uit Beuningen heeft, in zijn rol als voorzitter van Ondernemingsraad (OR)van het bedrijf, de Koningin mogen ontmoeten.

“De Koningin had de wens bij de directie geuit, dat zij één uur een informeel gesprek met de Ondernemingsraad wilde hebben”, vertelt de heer Goesten. “Zij had daarbij de voorkeur uitgesproken om het gesprek met de OR zonder de aanwezigheid van de directie te doen plaatsvinden en dit is zo uitgevoerd.”

“Mij is bijgebleven, dat de Koningin zich zeer goed had voorbereid”, gaat de heer Goesten de herinneringen ophalend verder. “Zij stelde ons vragen als, hoe is de integratie van de buitenlandse werknemers, zijn zij ook in de OR vertegenwoordigd, zijn de vrouwen ook in de OR vertegenwoordigd, hoe is de aanpak van het ziekteverzuim, hoe zijn de ARBO zaken geregeld?”

“De OR leden hadden mij de wens te kennen gegeven, om met de Koningin een groepsfoto te laten maken, voor het Sociaal Jaarverslag. Ik had vooraf gevraagd aan de Hofdame, die Hare Majesteit begeleidde, of ik een vraag/wens mocht doen bij de Koningin. Het antwoord was: “Dat dit niet de bedoeling is”. Aan het eind van het bezoek bedankte de Koningin de OR leden en de voorzitter voor het open gesprek. Ik bedankte de Koningin voor haar hartelijke woorden en zei zonder na te denken, dat ik een wens had. De Koningin: “En uw wens mijnheer de voorzitter is?”. De voorzitter: Wij zouden gaarne een groepsfoto met u maken voor ons Sociaal Jaarverslag”. Hare Majesteit: “Waar moet ik gaan zitten of staan?”

En zie de foto’s van dit bezoek van de Koningin op 9 juli 1981.

De OR van EnCeBe met de Koningin in het midden, uiterst links de hofdame M. Karnebeek-v.Lede,  uiterst rechts de toenmalige minster van Landbouw, ir. Gerrit Braks en links achter de Koningin, Jan Goesten
[Klik op de afbeelding voor een vergroting]

Jan Goesten ontmoet Koningin Beatrix

De OR leden worden door Jan Goesten voorgesteld aan de Koningin

Jan Goesten geeft een presentatie tijdens het bezoek

Hare majesteit wilde wel een stukje metworst proeven, dat haar overhandigd werd door de heer G. de Bekker, verkoopleider