Definitieve gunning Huishoudelijke Hulp in Regio Nijmegen

Foto:

REGIO, 15 april 2013

REGIO, 15 april 2013

De gemeenten in het Rijk van Nijmegen, , Nijmegen, Wijchen, Druten, Beuningen, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar en Ubbergen, hebben in een aanbestedingsprocedure nieuwe aanbieders voor huishoudelijke hulp geselecteerd, TSN, Vérian en T-zorg.

De huidige contracten liepen af per 1 april 2013 en daarom startte in november 2012 een regionale aanbestedingprocedure. Twaalf aanbieders dienden een offerte in. Met deze aanbesteding willen de regiogemeenten dat de kwaliteit van de hulp op hoog niveau blijft tegen een aantrekkelijke prijs én met een goede zorg voor medewerkers en cliënten.

De gemeenten hebben besloten om de regionale aanbesteding huishoudelijke hulp af te sluiten met een definitieve gunning aan Vérian, Tzorg en TSN.

In de afgelopen maanden hebben de colleges van B&W uit de regio gesprekken gevoerd met de voorlopig gegunde partijen. Regiobestuurders hebben in het proces een faciliterende rol in de onderhandeling tussen de latende en de gegunde partijen, zo oordeelde de rechter naar aanleiding van een kort geding in maart van dit jaar. De colleges van B&W wilden er op blijven toezien dat de hulpen onder optimale voorwaarden over kunnen naar de nieuwe werkgever en dat de cliënten zo min mogelijk gevolgen ervaren van de aanbesteding.

Al het personeel overgenomen
Dinsdagavond 9 april 2013 zijn partijen tot een akkoord gekomen. Vérian zal al het personeel van Axxicom overnemen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de huishoudelijke hulpen worden ook overgenomen door Vérian. De colleges in de regio zijn verheugd over dit bereikte akkoord tussen deze twee partijen. Het akkoord betekent dat er voor de cliënten in de regio en ook voor de huishoudelijke hulpen, niets veranderd. Axxicom en Verian leveren beide een financiële bijdrage voor de soepele overgang van personeel.