Adoptie bevrijdingsmonument wordt formeel vastgelegd

Foto:

BEUNINGEN, 16 april 2013

BEUNINGEN, 16 april 2013

De afgelopen jaren heeft de Montessorischool De Triangel telkens hand- en spandiensten verricht bij gelegenheid van de herdenking / viering van de 4-5 mei festiviteiten in Beuningen.

Sinds 2011 heeft de school van het Beuningse College toestemming gekregen om het bevrijdingsmonument nabij de RK kerk te adopteren. Nu willen het Bevrijdingscomité en de Triangel dit schriftelijk vastleggen en gaan daarvoor een overeenkomst tekenen. In de overeenkomst staat dat de school een bijdrage levert aan de herdenking / viering op 4 en 5 mei, eenvoudig onderhoud aan het gemeentelijk bevrijdingsmonument ter hand neemt en zal zorgdragen van een jaarlijkse bloemenhulde op 23 juni.

Om het een en ander luister bij te zetten is rondom deze gebeurtenis op woensdag 24 april, een korte plechtigheid gepland. Genodigden, waaronder leerlingen, leerkrachten, ouder/verzorgers, gemeentebestuur, etc., verzamelen zich bij het bevrijdingsmonument bij de R.K. kerk te Beuningen. Ter plekke vertelt de heer Ab Bruisten, voorzitter bevrijdingscomité Beuningen uit eigen waarneming wat er op 23 juni 1943 is geschied.


Update met uitzending WebTV:

Montessorischool de Triangel adopteert oorlogsmonument