Geen raadsverkiezingen voor SP Beuningen

Foto:

GEMEENTE,  18 april 2013

GEMEENTE,  18 april 2013

De SP afdeling  in Beuningen doet niet mee aan de raadsverkiezingen van 5 maart volgend jaar.

‘De reden is dat wij niet voldoende leden hebben die willen meedoen om als raadslid in een gemeenteraad te zitten’, is de primaire boodschap in de brief die de leden gisteren van  voorzitter Jos Swartjes hebben ontvangen.

‘De SP is een partij  die naast het parlementaire werk zich ook graag op straat en langs de deuren laat zien. Veel van de actieve leden in gemeente Beuningen kiezen meer voor dat laatste en zien ook meer heil in acties die niet direct met het werk in de gemeenteraad te maken hebben.’

De partij verwacht mede hierdoor te weinig mensen te hebben die de nodige ervaring hebben en voldoende tijd vrij kunnen maken. ‘We zijn een partij die voorop stelt dat als we meedoen, we dan ook allen actief aanwezig zijn en ook dat ieder raadslid zijn zetel benut om zijn taken volwaardig uit te voeren. Met andere woorden, we zijn geen partij die het moet hebben van een enkele spreker en een paar zwijgende raadsleden’, staat er in de brief te lezen.

SP Beuningen zegt in de komende jaren voor een kritisch geluid te blijven zorgen door op straat te zijn en bij de inwoners aan de deur te bellen om te horen en te zien wat er leeft onder de bevolking van Beuningen.

‘Dus onze werkwijze door ons in te zetten via actie, zal ook de komende jaren onze prioriteit hebben in plaats van een fractie. Wel zullen we op zoek gaan, onder de bevolking van Beuningen en uiteraard met name onder onze leden, naar mensen die de volgende keer mee willen doen aan een eventuele raadsdeelname.’

Jos Swartjes besluit de brief met: ‘En als ik de berichten van onze burgemeester goed volg zal een volgende raadsverkiezing vanwege herindeling niet lang op zich laten wachten. Wat betreft deze herindeling zullen we als SP erop aandringen, desnoods via actie, dat alle Beuningenaren hierover inspraak krijgen via een referendum. Bij een dergelijk belangrijk besluit mag men de burger niet op afstand houden.’

Politieke partijen in Beuningen