Geen zesde Beuningen On Ice in 2013

Foto:

BEUNINGEN, 18 april 2013

BEUNINGEN, 18 april 2013

‘Een ijzige wind waait’

Na een zeer succesvol eerste lustrum van het ijsfestijn in Beuningen een wat onverwacht bericht. De zesde editie van Beuningen On Ice zal in 2013 niet plaatsvinden.

Ieder jaar heeft het bestuur enorm veel moeite om de financiële middelen bij elkaar te krijgen om het winter wonderland te realiseren.

Dit jaar is al op een vroeg tijdstip besloten om het ijsevenement geen doorgang te laten vinden. De reden ligt bij de sponsoring; het kost enorm veel tijd en moeite om sponsoren te vinden en te enthousiasmeren om Beuningen On Ice financieel te steunen.

 

Vijf jaar op rij waren ruim 200 bedrijven bereid om het evenement in materiële of financiële zin te helpen. Het bestuur is hen zeer dankbaar voor het warme hart dat zij Beuningen On Ice heeft toegedragen. Veel sponsoren hebben echter al aangegeven dat voor de editie van 2013-2014 de steun niet of in mindere mate mogelijk is, het bestuur accepteert deze beslissing. In de huidige tijd is het moeilijk middelen vrij te maken en Beuningen On Ice is er puur voor de fun. Een geweldig evenement dat voor grote groepen mensen al bijna niet weg te denken is in de wintermaanden, maar het moet wel kunnen.

Beuningen On Ice 2014-2015
Met een begroting van € 200.000 zijn er teveel kosten die van te voren gedekt moeten zijn. Het bestuur wil en kan niet garant staan voor dergelijke kosten. Een beslissing die niet makkelijk genomen is, maar wel onvermijdelijk. Het bestuur gaat zich inzetten om een 6de editie in de wintermaanden van 2014-2015 te realiseren.

Op woensdag 17 april zijn de vrijwilligers van het evenement op een speciale vrijwilligersavond ingelicht. Samen met deze geweldige mensen is de eerste lustrumeditie besproken en heeft het bestuur de beslissing besproken en duidelijk gemaakt. Net als de vele sponsors zijn de vrijwilligers zeer belangrijk voor een geslaagd evenement. Ruim 200 mensen hebben 5 jaar lang hun tijd en energie in het ijsfestijn gestoken; belangeloos voor de hele gemeente.

VOOR ELKAAR, MET ELKAAR
Het motto van Beuningen On Ice. Het is waargemaakt, 5 jaren lang. Wellicht dat ontbreken van het evenement in de komende winter iedereen duidelijk maakt dat dat eigenlijk niet kan. Beuningen On Ice hoort bij Beuningen en zou ieder jaar te realiseren moet zijn, maar wel met voldoende ruggensteun.

Het bestuur,
Danny – Karin – Marcel – Mark – Mathijn – Maykel – Willemien – Yvon

beuningenonice.nl

.