Koninklijke Onderscheiding voor Albert Atteveld

Foto:

EWIJK, 20 april 2013

EWIJK, 20 april 2013

De heer Atteveld kreeg de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, als blijk van grote waardering voor zijn langdurige verdienste als vrijwilliger bij de Vereniging van Senioren Ewijk.

De onderscheiding werd hem opgespeld door burgemeester Carol van Eert in Ontmoetingscentrum ’t Hart in Ewijk.De 76-jarige heer Atteveld is van 1996 tot en met 2008 secretaris geweest van de Seniorenvereniging Ewijk en is binnen de vereniging nog steeds actief als vrijwilliger.

Vanaf 2007 haalt hij jaarlijks advertiegelden op bij winkels en bedrijven ter financiering van het maandblad De Cirkel. Dit is een maandelijks informatieblad voor senioren in Ewijk, Winssen en Weurt.

In 2003 is de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland gestart met het project Ouderenadvisering. In eerste instantie zijn 14 vrijwilligers opgeleid tot docent vrijwilliger ouderenadviseur. De heer Atteveld was een van deze 14. Daarna heeft hij in totaal ook een 40 tal vrijwilligers opgeleid tot ouderenadviseurs en is hij zelf ook nog steeds actief als ouderadviseur.

Vanaf 1996 is Albert ook de secretaris/penningmeester van Oud Papier Club Ewijk. Naast deze functie zet hij zich ook al jaren op iedere eerste maandag van de maand in bij het aansturen van mensen en wagens voor het ophalen van oud papier. De gelden van het opgehaalde papier komen ten goede aan diverse goede doelen.