Vakantie en leerplicht

Foto:

GEMEENTE, 20 april 2013 – De meivakantie is weer in zicht. Deze begint op maandag 29 april en duurt tot en met vrijdag 3 mei. Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.SanctiesAls blijkt dat een leerling niet op school is en het vermoeden bestaat dat er sprake is van ‘luxe vakantie verzuim’ dan moet het hoofd van de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. Er kan dan een proces verbaal tegen de ouders/verzorgers opgemaakt worden. InformatieMeer informatie over de Leerplichtwet staat in de folder ‘Naar school’. [file Basisonderwijs.pdf][file Voorgezet.pdf]U kunt ook contact opnemen met het hoofd van de school, of met de gemeente Beuningen, telefoon 14 024.

GEMEENTE, 20 april 2013 – De meivakantie is weer in zicht. Deze begint op maandag 29 april en duurt tot en met vrijdag 3 mei.

Het komt vaak voor dat ouders eerder met vakantie willen vertrekken, of later van vakantie willen terugkomen. Regelmatig krijgen schoolhoofden de vraag of dit mag. Wij willen uw vakantiepret niet bederven, maar de Leerplichtwet is hier heel duidelijk in: hiervoor mag een schoolhoofd géén toestemming geven.

Sancties
Als blijkt dat een leerling niet op school is en het vermoeden bestaat dat er sprake is van ‘luxe vakantie verzuim’ dan moet het hoofd van de school dit melden aan de leerplichtambtenaar. Er kan dan een proces verbaal tegen de ouders/verzorgers opgemaakt worden.

Informatie
Meer informatie over de Leerplichtwet staat in de folder ‘Naar school’.
[file Basisonderwijs.pdf][file Voorgezet.pdf]

U kunt ook contact opnemen met het hoofd van de school, of met de gemeente Beuningen, telefoon 14 024.

 
De folder Naar school is een ontwerp van ©Toontime

 

leerplicht-basisonderwijs.pdf

leerplicht-voortgezet.pdf