Gemeente mag trapveldje niet verkopen

Foto:

WINSSEN, 24 april 2013

WINSSEN, 24 april 2013

Bas Enning sprak namens een deel van inwoners van Winssen het ongenoegen uit over het voornemen van de gemeente om het enige trapveldje in Winssen te verkopen. Dat deed hij in het spreekrecht voor burgers tijdens de raadsvergadering van gisterenavond. De inwoners vinden dat de gemeente het trapveldje niet moet verkopen en doen suggesties voor andere te verkopen locaties.

“Wij vinden het lovenswaardig dat er gebouwd mag worden in Winssen maar we vinden het daarmee samengaand verlies van speel- en recreatieterrein meer dan zonde”, zegt Bas.

 

Het gaat de inwoners om twee locaties middden in Winssen. De eerste betreft die aan de Alex Willemsstraat. Toen de school twee jaar geleden gebouwd werd is met de school de afspraak gemaakt dat daar een veld zou komen waar de kinderen  gymles zouden krijgen en zouden kunnen voetballen. Dat veld is ingezaaid maar de ingebruikname ligt stil. Als dit verkocht wordt dan kunnen de gemaakte afspraken niet nagekomen worden, stellen de inwoners.

 

“De tweede locatie is hoek Leegstraat-Kerkepad en dat is al jaar en dag in gebruik als speelveldje”, zegt Bas. “Het ligt centraal en is veilig te bereiken door kinderen. We vrezen ongelukken als zij daar niet meer terecht kunnen. Ook vragen we ons af of er niet verder gekeken is. Bijvoorbeeld naar de locaties aan de Molenstraat/Alex Willemsstraat of het terrein Notaris Stephanus Roesstraat/Leegstraat. Deze zouden voor verkoop in aanmerking komen. Ze zijn iets kleiner maar hebben ook een geschikte ligging voor woningbouw.”

U kunt het complete inspreekgedeelte nakijken op de website van de gemeente Beuningen. Deze link gaat direct naar de juiste pagina. ‘Klik daar bij punt 2 Spreekrecht burgers‘.

De reactie van Bas Enning is naar aanleiding van het bericht ‘Gemeente gaat 15 locaties verkopen‘ van 5 april jongstleden.