CWZ en INR Trombosedienst gaan samen

Foto:

NIJMEGEN, 26 april 2013

NIJMEGEN, 26 april 2013

De INR Trombosedienst te Nijmegen (INRTD) en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) nemen na de zomer het besluit om te fuseren. De intentieverklaring is dinsdag ondertekend. INRTD wordt dan op 1 januari 2014 onderdeel van het CWZ in Nijmegen.

De trombosedienst en het ziekenhuis willen samen nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen. Gedacht wordt onder meer aan aanvullende vormen van zorg rondom chronische ziekten, waar mogelijk bij patiënten thuis. Verder kunnen beide organisaties hun prikposten (bloedafname) en laboratoriumwerkzaamheden samenvoegen. De trombosedienst gaat daarbij verder als een grotendeels zelfstandige zorgeenheid met een eigen loket. De fusie leidt niet tot verlies van banen.

 

Nieuwe antistollingsmiddelen
De voorgenomen fusie is mogelijk door het op de markt komen van nieuwe antistollingsmiddelen. Die zorgen er voor dat men dat zelf uit kan voeren en de antistollingszorg van de trombosediensten de komende jaren mogelijk vermindert. Met dit vooruitzicht is de INRTD zich gaan beraden op de toekomst en is op zoek gegaan naar uitbreiding en verbreding van haar activiteiten.

De hoofdlocatie van de INR Trombosedienst zal op termijn verhuizen naar het CWZ-terrein. Momenteel is deze gehuisvest aan het Geert Grooteplein Zuid. Daarnaast zijn er nevenlocaties in Arnhem en Zevenaar en ongeveer 135 bloedafnameposten. Er werken in totaal 140 mensen. Het CWZ heeft circa 4000 medewerkers.

.