Akkoord om duurzamer te bouwen getekend

Foto:

NIJMEGEN, 27 april 2013

NIJMEGEN, 27 april 2013

Het ‘Het Groene Akkoord: de nieuwe uitdaging in duurzaam bouwen’ is op 26 april ondertekend in Thermion (Nijmegen Noord).

Het akkoord gaat over verandering en uitdaging en is afgesloten tussen 19 regiogemeenten, corporaties (G5 en Kr8) en bouwende partijen.

Doel van Het Groene Akkoord is uiteindelijk het realiseren van een duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving in de regio Arnhem-Nijmegen.

Frank van Rooijen, portefeuillehouder wonen: “Het realiseren van deze ontwikkeling kan alleen wanneer gemeenten, corporaties en bouwpartijen één duidelijke taal gaan hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren. Al deze partijen gaan voortaan op hoofdlijnen met elkaar afspraken maken over de kwaliteit en duurzaamheid van de nieuwbouw en bestaande gebouwen (in de woningbouw én utiliteitsbouw).”

 

GPR
GPR is een methodiek waarmee op een vijftal thema’s scores in de rapportcijfers worden uitgedrukt en zodoende de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen wordt bepaald. Duurzaam bouwen is breder dan energie. In GPR zit het thema energie, maar ook milieu, gebruikskwaliteit, gezondheid en toekomstwaarde. De bedoeling is dat er veel ervaring wordt opgedaan met GPR door deze methode zoveel mogelijk in projecten toe te passen. De stadsregio gaat zo veel mogelijk ondersteunen met regioconsulenten die gemeenten met raad en daad gaan ondersteunen en met advisering van W/E adviseurs.

Kracht van samenwerking
Het Groene Akkoord bevat geen extra eisen of regionale ambities voor duurzaam bouwen. Iedere gemeente is vrij om zelf hogere ambities voor bouwplannen of projecten te bepalen en vast te stellen. Partijen bekijken na twee jaar (vanaf 2015) of de methodiek werkt en of gezamenlijke ambities kunnen worden bepaald.

In verband met de crisis in de woningbouw ligt de focus meer op bestaande woningvoorraad en gebouwen dan op nieuwbouw. Eugène Jansen is directeur bij Oosterpoort. Hij is een van de 9 deelnemers van KR8, een samenwerkingsverband van woningcorporaties en belast met duurzaamheid: “De woningcorporaties zijn al lang bezig met dit thema en nemen op verschillende terreinen initiatieven. Corporaties, gemeenten, ontwikkelaars en ontwerpers gaan elkaars taal spreken via GPR. We boeken voortgang door aan te sluiten op de gemeenschappelijke energie, die bij alle organisaties zit, om dit samen te realiseren in plaats van te focussen op nieuwe regels waar “men” onderuit wilt komen.