Drie Koninklijke onderscheidingen in Beuningen uitgedeeld

BEUNINGEN, 26 april 2013

BEUNINGEN, 26 april 2013

De lintjesregen 2013 heeft drie inwoners van Beuningen een koninklijke onderscheiding opgeleverd.

– Prof. dr .R.J.M. Bindels, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
– Mevrouw E. van Kerkhof, Lid in de Orde van Oranje Nassau
– Ing. F.D.A. Peperzak, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Prof. dr .R.J.M. Bindels, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

René Bindels is sinds 2010 wetenschappelijk directeur van het Nijmegen Centre for Molecular Life Scienes (NCMLS). Het NCMLS is een van de meest prestigieuze onderzoeksinstituten van Nederland.

 

De heer Bindels is sinds 2003 is als hoogleraar Fysiologie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Hij is een fysioloog met een wereldwijde bekendheid. Het onderzoek naar de mineraalhuishouding van de nieren, dat door hem is vormgegeven, is uniek in Nederland en wereldwijd bekend.

In 2009 ontving de heer Bindels drie prestigieuze prijzen; De Homer Smith Award van de American Society of Nephrology, De Carl W. Gottschalk Lecturer en De Robert Franklin Pitts Lecturer. Deze prijzen zijn voorheen nooit door een Nederlander gewonnen.

De heer Bindels werd in 2005 verkozen als nieuw lid van de Academia Europaea. Dit is een Europees equivalant van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) met meer dan 2000 leden, waaronder 38 Nobelprijswinnaars.

Ook is de heer Bindels sinds 1993 (Mede)organisator van diverse workshops, conferenties en symposia.
Bindels is een inspirerend en gepassioneerd docent en spreker met een indrukwekkende publicatielijst. Veel van zijn baanbrekend onderzoek is gepubliceerd in belangrijke tijdschriften. Meneer Bindels is een persoon die op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat.

 

Mevrouw E. van Kerkhof, Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vluchtelingenwerk Zuid Oost Gelderland (VZOG) afdeling Beuningen
Elly van Kerkhof helpt al tien jaar als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Zuid Oost Gelderland (VZOG) afdeling Beuningen. Dit doet ze met een onvermoeibare inzet en groot enthousiasme. Ook op politiek gebied is Elly zeer actief. Zij behartigt binnen D66 met verve de belangen van ouderen, waarbij vrouwen op haar speciale aandacht en kennis kunnen rekenen.

Elly nam eind 1991 het initiatief tot de oprichting van de Vrouwen Advies Commissie in Beuningen. Na werving van een aantal geïnteresseerde vrouwen en veel gesprekken met de gemeente werd de commissie in 1992 geïnstalleerd. Het was niet gemakkelijk om in de bouwwereld geaccepteerd te worden. Elly was de enthousiaste ‘motor’ en werd voorzitter. Tot 1999 was zij actief bij deze stichting.

In 1988 werd Elly lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en was van 1990 – 1996 lid van het landelijk bestuur van Vrouwenbelangen. Elly is een persoon die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft
ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.

 

Ing. F.D.A. Peperzak, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Peperzak heeft in zijn werkzame leven vele bijdragen geleverd aan de opbouw, groei en bloei van verschillende afdelingen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Gedurende zijn hele carrière aan de Radboud Universiteit Nijmegen gaf hij blijk van een zeer grote inzet, loyaliteit en
deskundigheid. Hij was altijd bereid om extra taken op zich te nemen. Kenmerkend voor hem is zijn niet aflatende, buitengewone inzet voor de universiteit in de breedte en zijn streven om daar waar hij verantwoordelijkheid droeg, de universiteit naar een hoger niveau te tillen.

Sinds 2008 is Frans directiesecretaris van het Cluster Facilitair van het Radboud Universiteit Nijmegen.

Van 2003 tot 2008 was Frans actief als directeur nieuw op te richten Dienst Accommodatiemanagement, Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft extra impulsen gegeven aan de externe uitstraling en de exploitatie van de
bijzondere locaties van de Radboud Universiteit Nijmegen, namelijk de Aula, Huize Heyendaal en het voormalig klooster Soeterbeeck in Ravenstein. Hij heeft ook zijn bijdrage geleverd aan de opbouw van het Honours Programma (extra onderwijsprogramma voor excellente studenten).

Ook is Frans sinds 1994, gedurende negen jaar, lid bestuur Avondopleiding Bedrijfskunde Stichting Universitaire
Opleidingen Beleidswetenschappen Nijmegen (UOBN) geweest.

Vanaf 1994 is hij directeur Beheer Faculteit der
Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Peperzak heeft zich van 1982 tot 1986 als lid van de Universiteitsraad op een breed terrein verdienstelijk gemaakt.

Het enorm omvangrijke cv van Frans Peperzak getuigt van een zeer actieve persoon met hart voor zijn omgeving. Niet ongenoemd mag blijven:
1977 – 1991: Diverse functies bij de faculteit der Medische Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
1973 – 1977: Hoger elektronicus, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen
2000 – 2010: Lid raadscommissies en vanaf april 2002 Lid gemeenteraad Beuningen
1991 – 2011: Lid, bestuurslid en voorzitter Dweilorkest Eigenwies
1967 – 1978: Materiaalmeester, leider, hoofdleider Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR)
1967 – 1978: Brancardier bij Clan des Hospitaliers Notre Dame
1961 – 1976: Verkennersleider en vaandrig St. Josephgroep

Nieuwsflits uit WebTV met interview van de twee Ridders.

v.l.n.r. meneer Peperzak, mevrouw van Kerkhof en meneer Bindels