Duidelijke richtlijnen ontwikkellocaties nodig

Foto:

BEUNINGEN, 29 april 2013

BEUNINGEN, 29 april 2013

Om de rentelast op het grondbedrijf af te laten nemen heeft de gemeente Beuningen 15 locaties in het zogeheten project ‘Ontwikkellocaties’ opgenomen.

De 15 locaties zijn uit een eerder onderzoek gekomen als zijnde ‘snel en efficiënt verkoopbaar’. Om snel te kunnen verkopen wil de gemeente het aanbod en de voorwaarden dusdanig interessant maken dat het voor derden aantrekkelijk is de grond te kopen. Met efficiënt bedoelt de gemeente dat ze niet meer gaat doen dan nodig om het doel te bereiken.

Uitnodigingsplanologie
Om snel en efficiënt te verkopen stelt de gemeente voor om bij dit project uitnodigingsplanologie toe te passen. Uitnodigingsplanologie houdt in dat de gemeente op hoofdlijnen gaat bepalen welke mogelijkheden er zijn. Daarmee bieden ze de initiatiefnemer de ruimte om zelf ideeën voor invulling van locaties in te dienen. De gemeente neemt hierbij een uitnodigende en faciliterende houding naar initiatiefnemers in.

Nota uitgangspunten ontwikkellocaties
Bij de ontwikkeling van locaties is de gemeente gehouden aan regelgeving en moeten wettelijke eisen altijd gesteld worden. Om tot een goede invulling van uitnodigingsplanologie te komen moeten de hoofdlijnen vastgesteld worden en binnen de wettelijke eisen blijven passen. De gemeente heeft een nota met de uitgangspunten opgesteld om in beeld te brengen welke invalshoek gewenst is bij het vaststellen van de hoofdlijnen en wat de consequenties hiervan zijn.

In de raadsvergadering van 23 april is er gediscussieerd over de nota. Uiteindelijk is de raad akkoord gegaan. Dit onderwerp in de raadsvergadering is op de website van de gemeente te bekijken. Het betreft agendapunt  ‘6 Uitgangspunten ontwikkellocaties‘.

Aan bod kwam o.a. de vraag of er voldoende expertise binnen het gemeentelijke apparaat is om de nieuwe werkwijze te gaan hanteren. Ook de mogelijkheid om erfpacht te hanteren werd door twee partijen onder de aandacht gebracht. De zorgen omtrent het borgen van ruimtelijke kwaliteit bij het hanteren van globale bestemingsplannen bleven ook niet ongeuit.

 

Aangaande dit onderwerp heeft de PvdA heeft op haar website in het bericht ‘Bouwen in Beuningen‘, haar inbreng in de vergadering uitgeschreven.

De locatie van het voormalig politiebureau, Hoek van Heemstraweg/Wilhelminalaan in Beuningen