Bouw Huize Petronella voor dementerende ouderen uitgesteld

Foto:

EWIJK, 3 mei 2013

EWIJK, 3 mei 2013

‘Woningcorporatie Standvast Wonen steekt voorlopig geen geld in de aanleg van het alternatieve woonzorgcomplex voor dementerende ouderen’, schrijft de Gelderlander vandaag.

Volgens de krant heeft directeur René Roelofsma van Standvast aangegeven dat het project ‘on hold’ staat tot het precies bekend is wat het Woonakkoord betekent.

Anna Kalkman, initiatiefneemster van Huize Petronella, laat in maart al op de website huizepetronella.nl het volgende weten: Als gevolg van de discussie die momenteel plaats vindt tussen de overheid en de corporaties betreffende de verhuurdersheffing is onze corporatie zich aan het bezinnen hoe om te gaan met de projecten op korte termijn. Dit levert tot onze spijt enige vertraging op. Wij stellen alles in het werk om op zeer korte termijn de start van de bouw weer op te pakken. De schatting is dat dit een vertraging van ongeveer 4 maanden betekent. Wij gaan intussen uiteraard door met de planontwikkeling van de organisatie.

Kijk op de website bij Ontwikkeling voor meer informatie.

Gerelateerd(e) bericht(en)
25-03-2011 Gemeente stelt deel ‘den Elt’ beschikbaar voor dementerende ouderen
16-06-2011 Samenwerkingsovereenkomst 1e Huize Petronella ondertekend
01-09-2011 Gastcolumn: Van harte gefeliciteerd, en ??.. nog vele jaren
27-03-2012 Kritiek op beeldkwaliteitsplan Huize Petronella

Foto: Maquette van het complex aan den Elt in Ewijk