Leerlingenvervoer 2013/2014

Foto:

BEUNINGEN, 6 mei 2013

BEUNINGEN, 6 mei 2013

De meeste kinderen lopen of fietsen naar school. Dat doen ze zelfstandig of met hulp van ouders of verzorgers.

Sommige kinderen hebben meer hulp nodig. Kinderen met een handicap bijvoorbeeld. Of kinderen die naar een school gaan die veel verder weg ligt. Dan kan het vervoer een probleem worden. De gemeente helpt u met het vervoer van uw kind van en naar school. Dat heet leerlingenvervoer.

Hieronder leest u of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. En hoe u dat kunt aanvragen.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor leerlingenvervoer?
• Leerlingen die een school voor speciaal basisonderwijs bezoeken.
• Leerlingen die een school voor speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoeken.
• Leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken:
– wanneer leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de vastgestelde kilometergrens van 6 kilometer;
– wanneer leerlingen door hun blijvende handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.
• Leerlingen die een school voor regulier voortgezet onderwijs bezoeken:
– wanneer leerlingen door hun blijvende handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Voor alle scholen geldt dat de afstand van huis naar school minimaal 6 kilometer moet zijn.

Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan?
U vraagt het leerlingenvervoer aan met een aanvraagformulier dat u afhaalt bij de receptie van het gemeentehuis of telefonisch aanvraagt via telefoonnummer 14 024.
U kunt het formulier ook downloaden op www.beuningen.nl > Digitale balie > Diensten en Producten > Leerlingenvervoer.

Vul dit formulier in en stuur dit terug naar de gemeente. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 024 of via e-mail: [email protected].