Jarenlange conflictsituatie bijna beslecht

Foto:

BEUNINGEN, 10 mei 2013

BEUNINGEN, 10 mei 2013

Aan een lang verschil in inzicht aan de Hogewaldstraat in Beuningen kan binnenkort een eind komen. Na veel onderhandelen zijn betrokken partijen namelijk bereid om aan een verkaveling mee te werken waardoor in ruil voor het agrarische bedrijf op nummer 1, drie woningen gebouwd kunnen worden.

Een van de betrokken partijen heeft een vergunning om ter plaatse een paardenhouderij te beginnen en is bereid daar vanaf te zien. Het Beuningse college stelt de raad daarom voor om in principe akkoord te gaan met het huidige verkavelingsplan.

De provinicie heeft voor deze locatie een aanbeveling gedaan om de  woningen in het bestaande lint op te nemen. Het Gelders genootschap is niet geheel akkoord met het plan. Daar waar de provincie adviseert om de woningen in een lint op te nemen, adviseert het genootschap om juist wél een compact geheel te creëren. Zij keuren de uitbouw van een te verbouwen schuur aan de zijde van de Hogewaldstraat niet goed. Bij het aanvragen van de uiteindelijke omgevingsvergunning komt dit nog aan bod.