Commissie Ruimtelijke Kwaliteit verdwijnt mogelijk

Foto:

GEMEENTE, 11 mei 2013

GEMEENTE, 11 mei 2013

De zittingstermijn van het huidige burgerlid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) loopt af en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen stellen de raad voor om de rol van burgerlid niet opnieuw in te vullen.

Het college stelt dat, door technische ontwikkelingen, de burgerrol niet meer noodzakelijk is. De expertise van ‘het met de situatie bekend zijn’, is niet meer nodig daar tijdens de vergaderingen gebruik gemaakt wordt van een programma waarmee de rayonarchitect het gehele straatbeeld en de omgeving digitaal kan bekijken.

De kosten van het burgerlid worden uit de legesinkomsten betaald. Het schrappen van deze rol levert een besparing van ongeveer € 4.500 per jaar op. Het college zegt dat op dit moment bekeken wordt of het welstandsbeleid zelf moet worden herzien en dat het goed mogelijk is dat na het burgerlid, ook de CRK als zodanig verdwijnt.

De commissie Ruimte adviseert de gemeenteraad over onderwerpen op het gebied van bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, verkeer en vervoer, woonwagenzaken en zandwinning.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) bestaat naast het burgerlid uit de senior medewerker Vergunningen (ambtenaar van de gemeente Beuningen) en de rayonarchitect (werkzaam voor het Geldersch Genootschap). Deze commissie adviseert het college in zaken aangaande de ruimtelijke kwaliteit.