Geen sprake van versoberingsbeleid

Foto:

BEUNINGEN, 11 mei 2013

BEUNINGEN, 11 mei 2013

‘Er is op dit moment geen sprake van een verdere versoberingsbeleid door de gemeente Beuningen’, schrijft het College van burgemeester en wethouders van deze gemeente aan de CDA-fractie Beuningen.

Het College reageerde op de schriftelijke vragen van de fractie van 2 april jongstleden. ‘Al met ingang van 1 januari 2012 zijn de inkomensgrenzen van een aantal sociale voorzieningen landelijk vastgesteld op maximaal 110% van de bijstandsnorm. Dit betekent dat men gebruik kan maken van die sociale voorzieningen mits men niet meer dan 110% van de bijstandsnorm aan inkomsten heeft. De gemeente Beuningen hanteerde in het verleden een norm van 115% maar heeft in het collegebsluit van juli 2012 gekozen voor uniformiteit in het minimabeleid en de landelijke norm te hanteren.’

Nadien zijn er geen verdergaande plannen om tot versobering van de bijzondere bijstand te komen, laat de gemeente weten.  De gemeente antwoordt ook dat zij juist regelmatig wijst op het bestaan van diverse (niet gemeentelijke) instanties waar men voor materiële hulp of verschillende vormen van ondersteuning terecht kan. Te denken valt dan aan de Stichting Leergeeld, Humanitas of de de Stichting Vakantiebank.

 

Gerelateerd(e) bericht(en)
02-04-2013 CDA Beuningen: Gemeente moet bril betalen
16-03-2011 Blijft Beunings minimabeleid op 115% van bijstandsnorm?