Veranderingen voor pgb-budgethouders

BEUNINGEN – Voor mensen met een langdurige beperking hebben de bezuinigingen, als gevolg van de crisis, grote gevolgen. Voorzieningen die ze nu hebben, dreigen te verdwijnen. Als dat gebeurt, zet dat hun leven niet alleen op z’n kop, in een groot aantal gevallen hebben zij géén leven meer. Voor veel budgethouders is het persoonsgebonden budget (pgb) een belangrijk middel om de regie over hun leven te behouden. Uw gemeente kan hen zekerheid geven door de keuze voor het pgb in uw gemeente te behouden.Daar strijd ik als pgb-ambassadeur voor in de gemeente Beuningen en kan constructief meedenken over oplossingen. Ik ben Marion Sanders en ben via Per Saldo, de belangvereniging voor pgb-budgethouders, aangesteld als ambassadeur en zij bieden mij ook ondersteuning hierin.De AWBZ-functies Begeleiding, Persoonlijke verzorging en Kortdurend verblijf zullen per 2015 van de AWBZ naar de WMO overgaan. Dit betekent dat de gemeente Beuningen deze zorg en ondersteuning moet gaan organiseren. De gemeente Beuningen heeft al aangegeven het pgb een belangrijk instrument te vinden voor eigen regie in de zorg en heeft besloten een pgb beleid te ontwikkelen. Om een goed beeld te krijgen van de behoefte op het gebied van pgb, wil ik graag met pgb-budgethouders in de gemeente Beuningen in contact komen. Het is belangrijk om te weten welke hulp u, als pgb-budgethouder, krijgt met uw pgb en waarom u juist voor pgb heeft gekozen. Met uw verhalen wil ik naar de gemeente Beuningen zodat ik samen met hen kan kijken hoe zij deze zorg op een goede wijze kunnen bieden.Mocht u gebruik maken van pgb dan kunt u contact opnemen met Marion Sanders via [email protected] Ook als u vragen heeft omtrent de veranderingen die de komende tijd gaan plaatsvinden.

BEUNINGEN – Voor mensen met een langdurige beperking hebben de bezuinigingen, als gevolg van de crisis, grote gevolgen.

Voorzieningen die ze nu hebben, dreigen te verdwijnen. Als dat gebeurt, zet dat hun leven niet alleen op z’n kop, in een groot aantal gevallen hebben zij géén leven meer.

Voor veel budgethouders is het persoonsgebonden budget (pgb) een belangrijk middel om de regie over hun leven te behouden. Uw gemeente kan hen zekerheid geven door de keuze voor het pgb in uw gemeente te behouden.

Daar strijd ik als pgb-ambassadeur voor in de gemeente Beuningen en kan constructief meedenken over oplossingen. Ik ben Marion Sanders en ben via Per Saldo, de belangvereniging voor pgb-budgethouders, aangesteld als ambassadeur en zij bieden mij ook ondersteuning hierin.

De AWBZ-functies Begeleiding, Persoonlijke verzorging en Kortdurend verblijf zullen per 2015 van de AWBZ naar de WMO overgaan. Dit betekent dat de gemeente Beuningen deze zorg en ondersteuning moet gaan organiseren. De gemeente Beuningen heeft al aangegeven het pgb een belangrijk instrument te vinden voor eigen regie in de zorg en heeft besloten een pgb beleid te ontwikkelen.

Om een goed beeld te krijgen van de behoefte op het gebied van pgb, wil ik graag met pgb-budgethouders in de gemeente Beuningen in contact komen. Het is belangrijk om te weten welke hulp u, als pgb-budgethouder, krijgt met uw pgb en waarom u juist voor pgb heeft gekozen. Met uw verhalen wil ik naar de gemeente Beuningen zodat ik samen met hen kan kijken hoe zij deze zorg op een goede wijze kunnen bieden.

Mocht u gebruik maken van pgb dan kunt u contact opnemen met Marion Sanders via [email protected]. Ook als u vragen heeft omtrent de veranderingen die de komende tijd gaan plaatsvinden.