Auto’s mogen in de voortuin geparkeerd worden

BEUNINGEN, 16 mei 2013 –

BEUNINGEN, 16 mei 2013 –

Bewoners van de Olden Tempel in Beuningen mogen hun auto’s in de voortuin blijven parkeren. Voor 35 bewoners blijkt het overgangsrecht uit het bestemmingsplan te gelden waardoor de gemeente ze dit niet kan verbieden.

In de wijk de Olden Tempel is al enkele jaren een grootscheepse renovatie aan de gang. In het inrichtingsplan is ook voor een aantal woningen bepaald dat de parkeerplaatsen van de voortuin naar een openbare plaats moesten. Niet iedereen was het daarmee eens en de gemeente heeft na onderzoek moeten vaststellen dat zij de bewoners ook niet kan verplichten om mee te werken aan het plan.

De gemeente heeft daarom het plan aangepast. Het overgangsrecht vervalt als bewoners verhuizen of geen gebruik meer maken van het recht. Bij het vervallen van het overgangsrecht zal de gemeente parkeervakken moeten toevoegen. De ideale werkwijze heeft de gemeente nog niet voor ogen. “Om nu de parkeervakken al aan te leggen is niet uitvoerbaar”,  zegt wethouder Piet de Klein. “Dan zouden mensen er parkeren en de in de tuin geparkeerde auto kan dan niet weg. We zullen in de toekomst per geval moeten bekijken wat de oplossing is. Geen ideale situatie maar de bewoners maken nu eenmaal gebruik van het recht dat ze op dit moment hebben.”