Gemeente treft betalingsregeling voor Stichting MfaEwijk

Foto:

EWIJK, 17 mei 2013

EWIJK, 17 mei 2013

Het college van B&W doet een voorstel voor een betalingsregeling voor een bedrag van € 54.000,-. Dit bedrag heeft de gemeente bij de inrichting van het MFA voorgeschoten en heeft betrekking op de inrichting van de barruimte.

Doordat de nog jonge stichting over een beperkt eigen vermogen beschikt, kan zij dit bedrag momenteel niet opbrengen. In tegenstelling tot andere dorpshuisbesturen kan de stichting geen eigen pand als onderpand verstrekken, omdat zij geen eigenaar van het pand is. Om deze reden krijgt de stichting geen lening bij banken en heeft de gemeente de betalingsregeling voorgesteld.

De regeling houdt in dat er de komende vijf jaren een bedrag ingehouden wordt op het exploitatiebedrag dat de stichting jaarlijks van de gemeente krijgt. Na vijf jaar is het volledige bedrag afbetaald. Om meer inkomsten te genereren, met als doel een sluitende begroting te hebben, gaat het MFA meer activiteiten ontplooien en de mogelijkheden bij het MFA zichtbaarder maken.