Auto’s mogen in de voortuin parkeren

Foto:

Bewoners van de Olden Tempel in Beuningen mogen hun auto’s in de voortuin
blijven parkeren. Voor 35 bewoners blijkt het overgangsrecht uit het
bestemmingsplan te gelden waardoor de gemeente ze dit niet kan verbieden.In de wijk de Olden Tempel is al enkele jaren een grootscheepse renovatie aan de
gang. In het inrichtingsplan is ook voor een aantal woningen bepaald dat de
parkeerplaatsen van de voortuin naar een openbare plaats moesten. Niet iedereen
was het daarmee eens en de gemeente heeft na onderzoek moeten vaststellen dat
zij de bewoners ook niet kan verplichten om mee te werken aan het plan.