Nieuw speeltoestel op de Groene Heuvels 

EWIJK – Kinderen van buitenschoolse opvang Go For Kids uit Beuningen
hebben samen met wethouder Henk Plaizier een nieuw speeltoestel op
recreatiegebied Groene Heuvels geopend. Voor de kinderen was er
voorafgaand een piratenmiddag aan de opening gekoppeld. Zij konden
schatgraven op het strand en mochten de opening verkleed als piraat
bijwonen.”Dit seizoen wordt het zwem- en recreatiegedeelte hier geconcentreerd”, legt RGV directeur Eric Droogh uit. “Eerder dit jaar hebben we aangekondigd dat we te maken hebben met een teruglopend aantal bezoekers en daarom aan de noordzijde de ligweiden gingen egaliseren en dat ook het strand daar zou verdwijnen.
Die werkzaamheden zijn uitgevoerd en uit een initiatief van provincie
Gelderland om in de vorm van co-financiering een  impuls aan recreatie
te geven hebben wij besloten om bij de Groene Heuvels dit speeltoestel
te plaatsen. Door de speeltoestellen en de kiosk hier te clusteren
creëeren we een aantrekkelijk groen gebied waar gezinnen aangenaam de
vrije tijd door kunnen brengen.”