Bestuur Kloosterhof Weurt opgestapt

De twee laatste bestuursleden van het Sociaal Cultureel Centrum de Kloosterhof in Weurt hebben donderdag bij brief hun functie bij de stichting opgezegd.’Met pijn in het hart’, schrijven zij te hebben besloten ‘om met onmiddellijke ingang te stoppen als bestuur van de stichting.’

Hun besluit motiveren ze als volgt:
‘Deze beslissing valt ons zwaar. Maar omdat er de komende tijd zeer belangrijke beslissingen genomen moeten worden t.a.v. bouw en exploitatie vinden wij het niet verantwoord om met een niet voltallig bestuur door te gaan. Wij hebben er alles aan gedaan om personen te zoeken via media, gebruikersraad en persoonlijke benadering met de vraag om ons bij te staan in deze grote uitdaging die er nu voor Weurt ligt om te komen tot een vitaal Weurt en een ontmoetingsplek, een concentratie van dorpshuis, basisschool/peuterspeelzaal en sporthal te realiseren. Dat is ons tot op heden dus niet gelukt, vandaar ook deze ingrijpende beslissing.’

De twee bestuursleden benadrukken de afgelopen zeven jaar naar eer en geweten gehandeld te hebben en dat  ze hopen dat er alsnog snel een aantal personen (met inzicht en kennis van horeca-exploitatie en bouwzaken) zich geroepen voelen  om deze mooie uitdaging op te pakken en zo te komen tot een nieuw bestuur van deze stichting.

Op 29 mei 2013 zal Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland definitief beslissen of de aangevraagde subsidie toegekend wordt.