Gemeente Wijchen informeert via YouTube

De gemeente Wijchen zet deze week voor het eerst het populaire kanaal Youtube actief in bij haar communicatie met bewoners.Deze week ontvangen bewoners uit het gebied waar een kilometer van de riolering gerenoveerd gaat worden een brief waarin zij gevraagd worden de komende tijd mee te denken over de herinrichting van hun straat.

De straat moet na het vervangen van het riool opnieuw ingericht worden en daar roept wethouder Engels van Openbare werken de hulp in van de bewoners. Hij doet dat via een informatief filmpje op Youtube. De boodschap is sterk en wordt onderstreept door op YouTube de volledige tekst onder de video uitgeschreven te herhalen.

Met een twitterende burgemeester zit een dergelijke wijze van communiceren er voor de gemeente Beuningen ook wel in. Het bezoek van burgemeester Carol van Eert en wethoudere Piet de Klein aan Weurt op 2 maart jongstleden is vastgelegd en op het YouTube kanaal van de gemeente Beuningen geplaatst.