Open brief aan het bestuur van de SP, afdeling Beuningen

Foto:

Al vele jaren laten SP-ers in Beuningen van zich horen en bij menige gelegenheid proberen zij vermeende misstanden aan de kaak te stellen. Het lag dan ook in de lijn van de verwachting dat na verloop van tijd de Socialistische Partij middels een eigen afdeling, meer vaste vorm zou krijgen in Beuningen.Eind mei 2012 kwam Jos Swartjes met de trotse mededeling dat de SP in Beuningen een zelfstandige afdeling gaat worden. Op 6 juni werd de oprichtingsvergadering gehouden. Beuningen was een politieke partij rijker.

Dat deed mij oprecht deugd. Het afgelopen decennium is Beuningen een aantal politieke groeperingen kwijt geraakt. Het gevolg daarvan is onder meer een merkwaardige zetelverdeling in de gemeenteraad, waar 1 partij bijna de absolute macht heeft. Dat is uiteraard geen enkele partij kwalijk te nemen, maar democratisch een niet wenselijke situatie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zou er tenminste 1 partij meer mee doen (en wie weet nog wel meer).

Groot was dan ook mijn teleurstelling toen dezelfde Jos Swartjes, inmiddels SP afdelingsvoorzitter, op 17 april j.l. met de mededeling kwam dat de SP niet mee zal gaan doen met de volgende raadsverkiezingen.
Als reden wordt genoemd dat zij “niet voldoende leden hebben die willen meedoen om als raadslid in een gemeenteraad te zitten.” Als verklaring hiervoor wordt het volgende aangevoerd: “Veel van de actieve leden in gemeente Beuningen kiezen er voor ‘zich op straat en langs de deuren te laten zien’ en zien ook meer heil in acties die niet direct met het werk in de gemeenteraad te maken hebben.” Verder speelt mee “dat gezien het te verwachte aantal zetels we te weinig mensen hebben die de nodige ervaringen hebben en voldoende tijd vrij kunnen maken.”

Wat een  teleurstellende constatering!
Natuurlijk, de SP is groot geworden door actie voeren. En dat doen ze goed en betrokken. Maar in een vertegenwoordigende democratie, zoals we die in Nederland hebben, zijn de gekozen gremia  (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad) de hoogste organen, waarin de beslissingen worden genomen. Een zichzelf respecterende democratische politieke partij – wat de SP toch is – wil (en moet) daarin toch aanwezig zijn? Waar de SP-Beuningen en zijn leden nu voor kiezen is roepend langs de lijn staan, zonder mede verantwoordelijkheid te nemen voor het zo sociaal en rechtvaardig mogelijk inrichten van de gemeentelijke samenleving.

Kom op SP-Beuningen! Ook als je op straat aanwezig wil zijn, ook als je (nog) geen ervaring in raadswerk hebt: Je wilt toch zelf mee het beleid bepalen en niet alleen roepen dat het verkeerd is! Neem een voorbeeld aan jullie Nijmeegse partijgenoten, die niet alleen al lang in de raad vertegenwoordigd zijn, maar ook jarenlang daadwerkelijk hebben mee bestuurd.

Kom op! Jullie hebben nog de tijd tot januari 2014.
Ga nog eens met elkaar om de tafel zitten, vraag zo nodig ondersteuning van andere SP afdelingen, leidt mensen op, doe wat verder nodig is, maar Beuningen heeft de SP nodig in haar gemeenteraad! DOE MEE!

Cees van Ingen,
Oud PvdA-wethouder voor de gemeente Beuningen

UPDATE 24-05-2013, Reactie Jos Swartjes, Voorzittter SP Beuningen

Reacties