Natuurontwikkeling nu en straks in Beuningen

Foto:

BEUNINGEN – De Beuningse uiterwaarden blijven in beweging: in het verleden zijn
weilanden omgevormd tot natuurgebieden, maar omwille van de
waterveiligheid staan nieuwe ingrepen op stapel. Een gids van Het
Dijkmagazijn laat op zondag 10 juni tijdens een excursie zien wat er is
bereikt en schetst een beeld van de toekomst.De Beuningse uiterwaarden krijgen een steeds volwaardiger aanzien. Na vijftien jaar natuurontwikkeling zijn er dichtbegroeide bosschages waar men in kan ronddolen. Helemaal ingesloten in het groen waant men zich in een ver en afgelegen oord. Sporen van mensen zijn ver weg. Een ervaren gids wijst de weg, zodat verdwalen bijna onmogelijk is.

Onderweg zal men met een beetje geluk een kudde koniks of rode geuzen ontmoeten. De gids kan precies uitleggen hoe men veilig deze dieren kan passeren. Oplettende deelnemers zullen snel in de gaten hebben wie de leiders van de kudde zijn en hoe vele paarden- en koeienogen de indringende ‘kudde’ wandelaars volgen tot ze weer op veilige afstand zijn.

De kuddes grazen in het natuurgebied om het een open structuur te geven. Dat is ondermeer van belang voor de doorstroming van water als dat hoog staat. Maar dat is niet voldoende. Naast kap van bomen staan ook meestromende nevengeulen op het verlanglijstje van waterbeheerders. Hoe en waar die geprojecteerd zijn wordt zondag getoond.

Tip: trek stevig schoeisel aan.

Natuurontwikkeling in Beuningen, nu en straks,
Zondag 10 juni 2013, van 13.30-15.00 uur.
Startplaats Het Dijkmagazijn, Dijk 41  Beuningen.
Deelname: volw. 3,- €,  kind 2,- €.

Voor informatie en reserveringen: 024-6777000.
Zie ook www.hetdijkmagazijn.nl.