Bijstandsgerechtigden moeten CV maken

De gemeente Beuningen neemt deel het het project ‘Matchtime
Gelderland-Zuid’. Dit is een project waar regiomeenten, het UWV en
uitzendbureaus samenwerken met als doel, beter inzicht te krijgen over
de groep van werkzoekenden die in de bijstand zitten. Dit inzicht wordt verkregen door de groep in te schrijven op werk.nl waardoor zij bij werkgevers in beeld komen en aan werk
geholpen kunnen worden.Het project richt zich op zogenaamde ‘werkfitte werkzoekenden’ en daarmee worden werkzoekenden bedoeld die geen lang traject nodig hebben om aan de slag te kunnen. De aanpak in het project is enerzijds werkzoekenden begeleiden in het plaatsen van hun CV op werk.nl en anderzijds de CV’s te matchen met bedrijven en zodoende mensen te plaatsen op (tijdelijk) werk.

Verplicht CV invoeren op werk.nl
Een bijstandsuitkering wordt bij de gemeente aangevraagd. De aanvrager is verplicht zich in te schrijven als werkzoekende bij het UWV. Er is echter gebleken dat slechts een klein deel (zo’n 2 à 3%) van mensen in
de bijstand verder ook een CV heeft geplaatst op werk.nl. In het nieuwe aanvraagproces wil de gemeente nieuwe klanten de verplichting opleggen om naast inschrijving bij het UWV, óók een CV op werk.nl in te voeren.

Gaandeweg zullen ook bestaande bijstandsgerechtigden die hun CV nog niet op werk.nl ingevoerd hebben, dat moeten opvoeren. Bijstandsgerechtigden die ontheffing van de arbeidsverplichting hebben hoeven dit niet.

Begeleiding en matching

De bijstandsgerechtigden worden door een in te stellen matchingsteam begeleid bij het invoeren van een kwalitatief goede CV. Met het opvoeren van cv’s in werk.nl worden profielen van uitkeringsgerechtigeden (anoniem) zichtbaar en doorzoekbaar voor werkgevers. Op basis van kennis over de uitkeringsgerechtigde matcht het team iemand aan een vacature en stelt deze match voor aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau gaat de match aan de werkgever voorstellen.

Het project gaat tot eind 2013 lopen. Uiterlijk 1 maart wil men een eindrapportage opstellen waarin duidelijk moet zijn wat de resultaten zijn. Doelstelling is om 570 CV’s ingevoerd te hebben en 130 plaatsingen gerealiseerd te hebben.