Consultatie voor pubers van 14 tot 19 jaar

Het rijk heeft structureel 15 miljoen vrijgemaakt voor een extra
contactmoment door de jeugdgezondheidszorg met kinderen op het
voortgezet en middelbaar onderwijs.Met dit extra contactmoment
kan de jeugdzorg passende zorg leveren door op bijvoorbeeld onderwerpen
in te gaan als  gezond gewicht voor pubers, veilig vrijen, het gebruik
van alcohol en drugs, pesten en depressie en het bevorderen van
weerbaarheid.De GGD heeft een startnotitie gemaakt waarin zij beschrijven hoe ze de middelen willen inzetten voor de doelgroep 14 tot 19 jarigen. De contactmomenten worden ingevuld met een mix van individuele en collectieve activiteiten.

Het laatste contact van de jeugdgezondheidszorg met de jeugd is op de basisschool terwijl juist bij de leeftijdsgroep daarna tot ongeveer 19 jaar, midden in ontwikkeling staan en met uiteenlopende situaties moeten zien om te gaan. Het is de periode waarin ze op zoek gaan naar hun identiteit, keuzes moeten maken voor vervolgopleiding en beroep en zich losmaken van de relatie met ouders.

De specifieke gezondheidsproblematiek van jongeren op deze leeftijd, zoals overmatig alcoholgebruik, risicovol seksueel gedrag en overgewicht komt veel voor. De combinatie van risicogedrag speelt bij bijna de helft van jongeren van rond de 16 jaar en komt vaker voor bij lagere schoolniveaus en autochtone jongeren. Jongeren die alcohol drinken, roken en of cannabis gebruiken hebben vaker gedragsproblemen. Op deze gebieden kan jeugdgezondheidszorg hulp bieden als zij volgens dit project met deze groep jongeren een contactmoment inplannen.