Weurtse KWF-collectanten in het zonnetje gezet

Foto:

WEURT – Trudie Benschop en Marian Reijnen vonden als nieuwbakken coördinatoren
van de KWF-afdeling Weurt het tijd worden voor een vrijwilligersavond.
Op vrijdag 17 mei werd deze vrijwilligersavond georganiseerd  en werden
de verschillende jubilarissen in het zonnetje gezet.Miep Aalbers, Annie Jansen, Geert en Wilma Visschedijk en Marian Reijnen waren 12½ jaar verbonden aan de KWF-afdeling Weurt. Voor Henk en Thea van Bergen was dit al 40 jaar terwijl Nellie Swartjes en Jopie de Waal al voor 50 jaar aan de KWF-afdeling Weurt waren verbonden. Ook werd een bijzonder woord van dank aan Henk en Thea van Bergen uitgesproken voor de uitstekende wijze waarop zij de jaarlijkse KWF-collecte vanaf 2000 hebben gecoördineerd.

Vanaf deze plaats worden alle jubilarissen alsnog van harte
gefeliciteerd met hun bijzondere prestatie voor dit zo heel bijzondere
doel.

Vanaf de oprichting van de landelijke collecteactie Koningin
Wilhelminafonds (KWF) in 1949, kent Weurt haar eigen KWF-afdeling. Vele
Weurtenaren gingen in de afgelopen decennia jaarlijks met de overbekende
collectebus de aan hen toegewezen straten af om vanuit de KWF-afdeling
Weurt financiële ondersteuning te bieden aan deze zo bijzondere
landelijke actie.

Om dit soort acties ieder jaar weer mogelijk
te maken zijn naast de vele collectevrijwilligers ook mensen nodig die
de jaarlijkse actie voorbereiden, zorg dragen voor de coördinatie
tijdens de actie en na afloop de administratieve afwikkeling naar de
landelijke organisatie verzorgen. Jaarlijks wordt vanuit de landelijke
organisatie als blijk van waardering een aardigheidje aan de
collectanten overhandigd.

Ook collectant woorden?
De KWF-afdeling Weurt weet tijdens haar jaarlijkse collecteweek het zeer te waarderen wanneer enkele dorpsgenoten zich aanvullend beschikbaar stellen om te collecteren in een Weurtse straat. Vele handen maakt licht werk! U kunt zich aanmelden bij een van de coördinatoren of verras hen met een positief antwoord wanneer zij binnenkort een beroep als collectant op u willen doen!

Trudie Benschop en Marian Reijnen,
coördinatoren KWF-afdeling Weurt.