Fusie Beuningse kerken

Foto:

GEMEENTE – De drie parochies, Beuningen, Weurt en Ewijk – Winssen, vormen in de
toekomst samen één grote parochie met de hoofdkerk in Beuningen.Webtv meldt dat het bisdom Den Bosch de fusie per 1 januari 2015 een feit wilt laten zijn. De kerkbezoekers van de vier kerken zullen nauwlijks iets van de reorganisatie merken. De drie pastoors blijven kerkdiensten in alle vier de kerken houden.

Het bisdom Den Bosch kondigde eind 2008 aan het aantal parochies de komende jaren terug te brengen van een kleine driehonderd in 2008 tot zestig in 2020. Het bisdom gaat vanaf de bekendmaking van 17 naar 12 dekens. De 26 dekenaten maken plaats voor 12 regio’s met een deken en daarmee wordt ook in dit bisdom de dekenaten als bestuurslaag afgeschaft.*

* Bron: Wikipedia