Eerste 500.000 euro voor Weurt binnen

Foto:

WEURT – De provincie Gelderland geeft de gemeente Beuningen in ieder
geval 500.000 euro voor de realisatie van een ontmoetingsplek in het
dorp Weurt. Dat besloten Provinciale Staten woensdag tijdens het
maandelijks overleg.De gemeente Beuningen gebruikt dit geld, samen met eerder ontvangen financiële middelen, om in 2014/2015 één ontmoetingsplek op de Kloosterhof in Weurt te bouwen. Daarin komt zowel een basisschool, sporthal als ruimte voor dorpshuisactiviteiten.
 
Omdat de gemeente Beuningen een ontmoetingsplek niet geheel zelf kan financieren, vroeg ze in maart 2013 een provinciale subsidiebijdrage aan uit het impulsplan Gelderse Woningmarkt. Dit geld wordt nu toegekend aan de gemeente. “We zijn erg blij met deze toezegging van de provincie. Hiermee komt de realisatie van de ontmoetingsplek in Weurt weer een stap dichterbij”, aldus wethouder Piet de Klein.
 
Let op, geld lenen kost geld
Voor de totale ontwikkeling van de ontmoetingsplek is € 4.891.164,- nodig. Na aftrek van diverse kosten is er nog een krediet nodig van € 4.422.164. Op de gemeentelijke begroting is een krediet van 1,9 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwbouw van de school. Uiteindelijk blijft  nog een krediet van € 2.522.164 nodig. De jaarlijks te betalen rente voor dit kredit is € 163.941,-.

Omdat niet direct aan het begin van het project al het totale bedrag uitgegeven wordt, heeft de gemeente uitgerekend dat ze € 585.000 opzij kan zetten en hiermee een deel van de jaarlijkse kosten kan voldoen. Er blijft dan toch nog een jaarlijks tekort van € 52.791,-.

Vervolgbeslissingen
Provinciale Staten neemt op 26 juni 2013 nog een beslissing over de toekenning van een tweede 500.000 euro voor de bouw van de ontmoetingsplek. Ook moet de gemeenteraad van Beuningen op 2 juli 2013 beslissen of ze de € 585.000 willen sparen. Verder wordt de gemeenteraad voorgesteld om het jaarlijks tekort van  € 52.791,-  als nieuwe post in de begroting op te nemen. De beslissing hierover komt dan in de begrotingsraad van november 2013.
 
Nieuwe ontmoetingsplek in 2015
Als het project definitief doorgaat wordt er in 2014 gestart met de nieuwbouw van de school, de verbouwing van de sporthal en de ruimte voor dorpshuisactiviteiten. In het najaar van 2015 kan het gebouw klaar zijn en opent de nieuwe ontmoetingsplek in Weurt.