Verzuimprotocol voor middelbaar onderwijs in regio Nijmegen

REGIO – Schoolverzuim leidt vaak tot schooluitval. Om schoolverzuim goed te
kunnen aanpakken hebben de gemeenten in de regio Nijmegen samen met de
scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs een regionaal
verzuimprotocol opgesteld. Doel van het verzuimprotocol is de
samenwerking tussen de verschillende partijen verder te verbeteren en
ervoor te zorgen dat alle scholen voor voortgezet onderwijs op
eenduidige wijze omgaan met verzuim en daarmee voortijdig schoolverlaten
zo veel als mogelijk tegen gaan.Vorig jaar kwam er een protocol voor het primair onderwijs. Voorheen waren er geen afspraken tussen leerplicht en de scholen, behalve dat wat in de leerplichtwet vermeld staat. Nu is er een protocol gemaakt in samenspraak tussen de scholen en leerplicht.

Verborgen verzuim

Nieuwe speerpunten in het protocol zijn het registreren èn melden van te laat komen èn van regelmatig ziekteverzuim. Beide vormen van verzuim kunnen verborgen verzuim en/of achterliggende problematiek betreffen. Wat betreft ziekteverzuim zijn er ook gerichter afspraken gemaakt met de GGD, de schoolartsen.

Om een beeld te geven: het afgelopen schooljaar kreeg leerplicht ruim 2800 verzuimmeldingen binnen, waarvan het merendeel uit het voortgezet onderwijs (VO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Blijvende en gestructureerde aandacht voor schoolverzuim is nodig om uitval te voorkomen. Scholen, leerplichtambtenaren maar ook ouders en leerlingen hebben daarbij elk hun eigen verantwoordelijkheden.

Signalen van voortijdig schoolverlaten dienen zich vaak al vroeg aan in de vorm van verzuim. Het is daarom noodzakelijk vroeg in te grijpen en hiertoe een goed, preventief verzuimbeleid te voeren. Het is nadrukkelijk een regionaal verzuimprotocol. De scholen hebben leerlingen uit alle gemeenten in onze regio (en soms daarbuiten) vandaar dat het protocol ook in samenwerking met de regiogemeentes is opgesteld. Het protocol dient ook door alle gemeente vastgesteld. Het gaat om de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook&Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen.

De middelbare scholen die ondertekenen zijn
:
– Scholengroep Rijk van Nijmegen,
– De Alliantie Voortgezet Onderwijs,
– Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en omstreken,
– Helicon Opleidingen,
– Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs,
– Augustinusstichting,
– Stichting Kristallis,
– Stichting Speciaal Onderwijs Tarcisiusschool en
– Stichting praktijkonderwijs regio Nijmegen.

Bron: nijmegen.nl