41e Avondvierdaagse Beuningen

Foto:

Op 12-13-14 en 15 juni  2013 is er wederom de avondvierdaagse van Beuningen. Wat eenenveertig jaar geleden als een wandeldriedaagse begon met 52 deelnemers is uitgegroeid tot de huidige wandelvierdaagse met zo’n 1200 wandelaars.Eind zestiger jaren werd er door de Gemeente Beuningen een Jeugdserviceraad opgericht, met als doel een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jeugd te bewerkstelligen. Een van de initiatieven destijds was het houden van een wandeldriedaagse. Een groep enthousiaste vrijwilligers – ook toen al onmisbaar ! –  organiseerde in 1972 de  wandeldriedaagse van Beuningen. De eerste wandeltocht mocht rekenen op het welgetelde aantal deelnemers van 52 personen.

De route van de wandeldriedaagse was geheel ten zuiden van de van Heemstraweg. De organisatie kreeg destijds geen vergunning om de “gevaarlijke” van Heemstraweg over te steken.

Dat het organiseren van een wandeldriedaagse een goede keus was bleek door het gestaag groeiend aantal deelnemers. Zo is uit oude verslagen te lezen dat er in 1979 al 300 wandelaars meeliepen. Al snel kwam het verzoek om de wandeltocht te verspreiden over 4 dagen. Ook de toestemming van de gemeente werd verkregen om de van Heemstraweg over te steken en dat gaf weer de gelegenheid om de route flink aan te passen en uit te breiden. Zo kon in 1981 de eerste avond VIER-daagse in Beuningen gelopen worden.

Nu 41 jaar later lopen er in de avondvierdaagse van Beuningen zo’n 1200 wandelaars. Lopers van 6 jaar oud maar ook mensen van ver in de 70 genieten van vier dagen wandelplezier door de mooie omgeving van Beuningen.
 
Intocht verplaatst naar de Balmerd
De intocht die ieder jaar gehouden werd op de Oude van Heemstraweg is dit jaar verplaatst naar de Balmerd nabij de basisschool de Beundert. Bij de intocht op de Balmerd zal muziekvereniging Kunst en Volharding een defilé afnemen. Uiteraard zal de hele straat versierd worden en de wandelaars passeren nu echt de “Finish”. Alle vaders en moeder, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden worden opgeroepen om ook aanwezig te zijn bij onze eigen Via Gladiola. De intocht vindt plaats op zaterdag vanaf 17.15 uur.

Avondvierdaagse 2013
De avondvierdaagse wordt gehouden op 12-13-14 en 15 juni 2013. De voorinschrijving is al geweest. In de foyer van basisschool de Kameleon aan de Zanddonk 2 te Beuningen kan men zich op de eerste wandeldag op 12 juni alsnog vanaf 16.45 uur inschrjven.

Heeft U zin om 2,5 – 5 -10 of 15 km te wandelen dan bent U van harte welkom !

Alle dagen zijn de vrijwilligers van het Rode kruis afdeling Beuningen aanwezig om, daar waar nodig is, eerste hulp te verlenen.
rodekruis

AFSTANDEN:
Men kan de volgende afstanden lopen.
2½ , 5, 10 en 15 kilometer.

KOSTEN:
De kosten bedragen € 4,00 per persoon.

START:
Alle dagen vanaf Basisschool de Kameleon, de Zanddonk 2 te Beuningen.

STARTTIJDEN op 12 – 13 en 14 juni 
15 km om 17.45 uur,
 10 km om 18.00 uur en de
2,5 en 5 km om 18.30 uur.  

STARTTIJDEN op zaterdag 15 juni 2013
15 km om 15.00 uur,
10 km om 16.00 uur en de
2,5 en de 5 km om 16.30 uur.

INTOCHT:
Op zaterdag 15 juni 2013 is er een grandioze intocht op de Balmerd,
Muziekvereniging Kunst en Volharding zal tijdens deze intocht een defilé afnemen.
Ook de jongerenbus van Beuningen is weer aanwezig met gezellige muziek.

Meer informatie zoals de routes kunt u vinden op www.avondvierdaagsebeuningen.nl.