Koninklijke Onderscheiding voor Theo en Ans Veens

WINSSEN – Theo en Ans hebben zaterdag 8 juni 2013 uit handen van burgemeester Carol van Eert de versierselen
behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
ontvangen.Dit gebeurde tijdens de viering van het 85-jarig jubileum van voetbalvereniging Roda ‘28 op Sportpark ‘De Boshof’in Winssen.

Roda ’28
Het echtpaar zet zich vanaf 1977 in op verschillende maatschappelijke terreinen. Beiden zijn actief voor de voetbalvereniging.

Theo is begonnen als jeugdleider en voetballer. De eerste jaren was hij lid van het jeugdbestuur. Daarna is hij in het hoofdbestuur gekomen. Vele functies, zoals secretaris en technisch coördinator heeft hij vervuld. Nog steeds is Theo nauw betrokken bij de vereniging als penningmeester en heeft vele jaren het vicevoorzitterschap op zich genomen. Hij is nauw betrokken bij de technische zaken rondom het eerste elftal, wat hem na aan het hart ligt. Ook de jeugd draagt hij een warm hart toe. Hij is regelmatig te zien op het veld om de wedstrijden van de verschillende teams te bekijken.

Ook Ans Veens is actief en betrokken als vrijwilliger bij de
voetbalvereniging. Zij draaide vele kantinediensten en tot op heden
maakt zij de kantine schoon en wast zij van 3 voetbalelftallen de
voetbaltenues inclusief trainingspakken. Zelfs voor het meehelpen
schilderen van he clubhuis draaide Ans de handen niet om.


CD afdeling Beuningen

Sinds januari 1978 is Theo ook lid van het CDA afdeling Beuningen en heeft hij zich vele jaren ingezet als steunfractielid in de achterban van het CDA. Hij is actief binnen de vereniging in wervingscampagnes in aanloop naar de verkiezingen en verleent hand- en spandiensten daar waar nodig. De laatste 10 jaren is hij ook de penningmeester.
Molenfeesten
Naast alle ijver voor  de voetbalvereniging is Ans ook actief als vrijwilliger voor de Molenfeesten in Winssen. Zij heeft aan de wieg gestaan van deze Winssense Molenfeesten. Samen met zes anderen nam zij daarvoor in 1995 het voortouw. Zij had in het bestuur de functie van penningmeester. Van 1995 tot 2003 heeft zij een organiserende rol gehad bij het horecagebeuren en de organisatie van de markt en de kindermiddag. Nu nog steeds helpt zij mee achter de bar.
Zorgcentrum Overmars
Sommige mensen hebben het nooit druk genoeg en Ans lijkt daar een van. Als geboren Winssense wordt haar inzet als vrijwilliger bij Zorgcentrum Overmars in Winssen als extra prettig ervaren door de cliënten van het zorgcentrum. Zij weet waar de cliënt het over heeft en dat geeft een veilig gevoel. In het verleden heeft zij geholpen als gastvrouw in de recreatiezaal, hielp zij bij het bezorgen van vrijwilligerspost in Winssen en bij de rommelmarkt. Op dit moment ondersteunt Ans bij de huiskameractiviteiten zoals spel, koken, bakken en geheugentraining, het serveren van maaltijden en het opnemen van bestellingen en bij de ontspanningsactiviteiten zoals muziek, film en toneel. Ans is een gevoelsmens en voelt precies waar een ander, in dit geval de ouderen, van kunnen genieten.
Het echtpaar werd met recht in het zonnetje gezet en kreeg hartelijke felicitaties tijdens de verder een en al feestelijke middag.