Meer kans op een betaalbare woning voor starters

GEMEENTE – Er komen meer mogelijkheden voor starters op de woningmarkt in de gemeente Beuningen. Het beleid dat er op is gericht om woningen voor starters te gaan bouwen wordt ontwikkeld en het woningbouwprogramma wordt aangepast.

Erfpacht en starterslening
In het plan van aanpak (PvA) wordt onder andere de mogelijkheden van erfpacht uitgewerkt. Het PvA bevat ook een onderzoek of de gemeente een starterslening kan verstrekken.

Met name een invoering van erfpacht maakt het starters in de gemeente gemakkelijker om een woning te bouwen/te kopen. Wanneer er grond met een lagere prijs wordt uit gegeven in erfpacht wordt het startkapitaal dat een starter nodig heeft, minder.

Voorgesteld wordt om na de zomer 2013, de erfpacht in te voeren en te besluiten over de mogelijkheden van een beperkte starterslening.

In het najaar van 2013 moet volgens het Pva ook het woningbouwprogramma van de gemeente opnieuw heroverwogen worden. Dit ten gunste van de woningbouw voor starters. Het gaat hier over 5 – 10% betaalbare nog te bouwen woningen binnen het totale woningbouwprogramma.