Binnenkort flitsvergunning

Foto:

GEMEENTE – In de gemeente Beuningen wordt het krijgen en toekennen van een vergunning voor kleine verbouwingen en aanpassingen, zoals dakkapellen aan de voorkant van het huis, kleine schuren e.d. sneller.Met de invoering van een zogenaamde ‘flitsvergunning’ wordt de bestaande vergunningprocedure verkort tot maximaal 5 dagen en minimaal 1 dag. 

Dit kan door de behandelende gemeenteambtenaar het recht te geven om zelf de vergunnig te verstrekken. Tot nog toe lag dat recht weer bij de hoofd van de afdeling waardoor, na beoordeling van de behandelende ambtenaar, gewacht moest worden op het uitgeven ervan door het hoofd. Door het mandaat bij de behandelende ambtenaar neer te leggen blijven de regels waaraan voldaan moet worden uiteraard hetzelfde. Alleen de doorlooptijd wordt korter, de kosten van een vergunning blijven ongewijzigd.