Gelderland en Rijk leggen samenwerking in WaalWeelde vast

Foto:

REGIO – De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat werken samen in WaalWeelde,
dat erop is gericht de Waal en zijn omgeving mooier, veiliger,
natuurlijker en economisch sterker te maken. Hoe zij dat doen is
vastgelegd in een bestuursconvenant, waar gedeputeerde Josan Meijers en
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland Joke Cuperus
op 17 juni 2013 hun handtekening onder zetten.De provincie en Rijkswaterstaat hebben met WaalWeelde elk hun eigen doelen. Die van de provincie liggen vooral op het terrein van natuur, recreatie en cultuurhistorie. De doelen van het Rijk hebben vooral te maken met hoogwaterveiligheid, de Kaderrichtlijn Water en de Rijksopgave voor natuur.
 
Zeggenschap
Beide partijen houden zeggenschap over hun eigen projecten en voeren die zelfstandig of samen met anderen uit. In het bestuursconvenant hebben zij afgesproken dat ze daarbij ook aan elkaars doelen werken. In totaal gaat het om negen projecten. Daarvan worden er twee (Hurwenensche Uiterwaarden en Heesseltsche Uiterwaarden) door of in opdracht van het Rijk uitgevoerd.
 
PS-besluit
Provinciale Staten besluiten 26 juni over de zeven projecten die door of in opdracht van de provincie worden uitgevoerd. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiervoor de Gendtsche Polder, Stadswaard, Oosterhoutsche Waarden, Beuningse Uiterwaarden, Loenensche Buitenpolder, Fluvia Tiel en Beleef de Waal voorgesteld.
 
Besluit
WaalWeelde kost 60 miljoen euro. De provincie en het Rijk betalen elk 30 miljoen euro. Provinciale Staten hebben al 3,2 miljoen euro toegekend aan de projecten en besluiten op 26 juni of zij ruim 26 miljoen euro, die al was gereserveerd voor WaalWeelde, op de begroting zetten.

Bron: www.gelderland.nl

Gerelateerd bericht: GS willen komende jaren 26,7 miljoen in  WaalWeelde investeren