Wat is uw rol in de strijd tegen darmkanker?

Foto:

Dit jaar staat de collecte in het teken van darmkanker. Jaarlijks wordt
bij meer dan 13.000 Nederlanders de diagnose darmkanker gesteld en
overlijden 5.000 mensen elk jaar aan de gevolgen van deze ziekte. Hoe
vroeger darmkanker vastgesteld wordt, des te beter de
behandelingsmogelijkheden en vooruitzichten zijn.Collecteweek 23 t/m 29 juni2013
Bijna 20.000 vrijwilligers gaan tijdens de collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting langs de deuren om geld in te zamelen. Geef aan de collectant.
Heeft u de collectant gemist ? Dan is uw bijdrage welkom per giro 2737 of SMS “IK GEEF” naar 4333 (eenmalig € 1,50).

De MLDS helpt
De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) spant zich in om deze ziekten te voorkomen en te bestrijden door het financieren van wetenschappelijk onderzoek en het geven van voorlichting. Voor dit belangrijke werk is de MLDS afhankelijk van donaties en de inzet van vrijwilligers.

Ook ú kunt helpen
Ook ú kunt helpen in de strijd tegen maag- , lever- en darmziekten. Door de Maag Lever Darm Stichting te steunen, helpt u duizenden kinderen en volwassenen die door deze ziekten worden getroffen. Op de website www.mlds.nl, in het menu Help de MLDS, kunt u de onderwerpen vinden hoe u de Maag Lever Darm Stichting kunt steunen.

Word collectant
Als collectant bezoekt u met een collectebus de bewoners van de huizen in uw directe omgeving tijdens de jaarlijkse collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting (tussen half en eind juni). Daarmee helpt u de Maag Lever Darm Stichting om nog meer onderzoek te financieren en betere voorlichting te kunnen geven. Met een paar uurtjes van uw tijd kunt u ons helpen. 

Aanmelden kan rechtstreeks bij de contactpersoon in uw omgeving:
Voor Ewijk bij Christel Remmel, 0487-523500
Voor Beuningen bij Suzan Diender, 024-6773335
Of via medewerkers van de afdeling Collecte, tel. 033-752 35 55, E-mail [email protected] , website www.mlds.nl.

yu5s9i6u4cvzl4qsjqyjocd9